O ZBIORACH BIBLIOTEKI

Zbiory liczą ponad 13 tys. woluminów książek i roczników czasopism. Biblioteka gromadzi zbiory z następujących dziedzin: Kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, nauki biologiczno-medyczne, wychowanie zdrowotne, zdrowie publiczne. Posiadamy również podstawową literaturę z nauk pokrewnych, m. in. z psychologii, pedagogiki, socjologii.

UDOSTĘPNIANIE

Zbiory biblioteki udostępnia się na miejscu wszystkim zainteresowanym na podstawie poprawnie wypisanego rewersu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

RYS HISTORYCZNY

Biblioteka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia jest jedną z 11 filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Działalność swą rozpoczęła w końcu 1978 roku jako Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od 1985 roku do 1 marca 2011 roku działała jako Biblioteka Instytutu Kultury Fizycznej US.

PRACOWNICY BIBLIOTEKI
mgr Beata Bekasz – kierownik e-mail

mgr Agnieszka Grabowska

REDAKCJA STRONY WWW Biblioteki WKFiPZ: Beata Bekasz e-mail