Tytuł: Ocena wpływu testu progresywnego na bieżni mechanicznej na aktywację limfocytów T oraz zmiany dystrybucji ich subpopulacji we krwi obwodowej piłkarzy nożnych

Nr projektu: DEC-2017/01/X/NZ7/01107
Kierownik projektu: dr Dorota Kostrzewa-Nowak

Istnieje wiele badań opisujących molekularny mechanizm odpowiedzi immunologicznej na różne antygeny i patogeny. Nie mniej, wydaje się, że wciąż należy poszukiwać odpowiedzi pozwalającej na zrozumienie mechanizmów odpornościowych, które są odpowiedzialne za indukcję zjawiska immunosupresji opisywanego u sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe. Nie jest jasne, czy obciążenia treningowe wpływają na modulację poziomu poszczególnych populacji i subpopulacji limfocytów, a także czy wpływają one na aktywację i dojrzewanie limfocytów, w tym limfocytów T.
W świetle tych danych, głównym celem projektu jest ocena zmian w różnicowaniu i aktywacji limfocytów T krwi obwodowej piłkarzy nożnych i ich odpowiedzi molekularnej na maksymalny wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny w piłce nożnej należy do typu mieszanego (zarówno tlenowego i beztlenowego). Wcześniejsze badania własne pozwoliły wysunąć dwie hipotezy: 1) czynniki powysiłkowe związane z mechanizmami natychmiastowej odpowiedzi immunologicznej są związane z przekazywaniem sygnału zarówno przez limfocyty supresorowe/cytotoksyczne (Tc), jak i komórki natural killers (NK), oraz 2) w okresie restytucji limfocyty T pomocnicze/indukujące (Th) są zaangażowane w molekularną transdukcję sygnału na poziomie układu odpornościowego, co może powodować dalszą stymulację odpowiedzi komórkowej z udziałem komórek Th1 i/lub komórek Th17 lub jej wyciszeniem z udziałem limfocytów T regulatorowych.
W szerokiej perspektywie, badania te poszerzą wiedzę podstawową  na temat mechanizmów odpowiedzi immunologicznej na wysiłek fizyczny szczególnie dotyczącej roli limfocytów T w mechanizmach molekularnych biologicznej adaptacji układu odpornościowego sportowców do wysiłku fizycznego. Wyniki tych badań mają na celu ułatwić poszukiwanie nowych, efektywnych narzędzi rutynowej praktyki szkoleniowej, które pomogą uniknąć nadmiernego zmęczenia sportowców.

Okres realizacji projektu:
08.11.2017 – 08.11.2018