Tytuł: Ocena wpływu wysiłku testów wydolnościowych na stopień uszkodzeń DNA jądrowego oraz indukcję i egzekucję procesów śmierci jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u piłkarzy nożnych

Nr projektu: DEC-2017/01/X/NZ7/01389
Kierownik projektu: dr Robert Nowak

Długotrwały i intensywny wysiłek fizyczny powoduje zmiany metaboliczne będące wyrazem adaptacji zarówno w przypadku sportu wyczynowego, jak i rekreacyjnego. Jakkolwiek obserwować można dynamiczny rozwój badań z zakresu immunologii wysiłku, to jednak stosunkowo niewiele jest danych opisujących zmiany powysiłkowe w kontekście śmierci komórek układu odpornościowego. Dotychczas wykazano, że trening interwałowy o wysokiej intensywności indukuje procesy śmierci i migrację jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMCs) w okresie restytucji. Badania własne pozwoliły stwierdzić, że komórki należące do różnych subpopulacji limfocytów, w tym limfocytów T wykazują zróżnicowaną odpowiedź powysiłkową w przypadku wysiłku o wysokiej intensywności. Badania innych zespołów naukowych wykazały, że indukcja i egzekucja apoptozy zachodzi w komórkach T (CD4+ i CD8+) na skutek ćwiczeń o umiarkowanej aktywności, podczas gdy ćwiczenia o dużej intensywności indukują migrację wewnątrztkankową tych komórek.
Głównym celem projektu jest ocena wpływu wysiłku maksymalnego osiąganego podczas rutynowych testów wydolnościowych stosownych w okresie przygotowawczym do rundy rozgrywek ligowych u piłkarzy nożnych na uszkodzenia DNA komórkowego i związanej z tym zjawiskiem indukcji i egzekucji śmierci PMBCs.
W szerokiej perspektywie, badania te poszerzą wiedzę podstawową na temat mechanizmów odpowiedzi immunologicznej na wysiłek fizyczny, szczególnie dotyczącej dobrze znanego zjawiska leukopenii. Wyniki tych badań poszerzą wiedzę na temat modulacji i plastyczności układu odpornościowego w aspekcie śmierci komórek krwi obwodowej. Dodatkowo, uzyskane wyniki badań mają na celu ułatwić poszukiwanie nowych, efektywnych narzędzi rutynowej praktyki szkoleniowej, które pomogą uniknąć nadmiernego zmęczenia sportowców.

Okres realizacji projektu:
08.12.2017 – 08.12.2018