• 22 KWI 18

  Diagnostyka Sportowa z Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” !

  Niezmiernie miło nam poinformować, że kierunek studiów „diagnostyka sportowa” (studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów. Aplikacja złożona przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oceniona została niezależnie od siebie przez 3 ekspertów, w tym: eksperta reprezentującego środowisko akademickie, eksperta reprezentującego środowisko gospodarcze oraz eksperta z ramienia organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

  W programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się nowoczesnością koncepcji kształcenia, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczynia się do wyposażenia absolwentów w umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.

  Zapraszamy do studiowania !

  dsc08597

  dsc08602

  Na zdjęciu:
  Dziekan Wydziału dr hab. Jerzy Eider, prof. US
  Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
  Prodziekan ds. Nauki dr hab. Renata Urban, prof. US
  Przewodnicząca zespołu ds jakości i programów kształcenia na kierunku ‚diagnostyka sportowa” – dr Dorota Kostrzewa-Nowak