projekt-europejski

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich (Europejskie Fundusze Społeczne), projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16).

Tytuł projektu:
Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Cel projektu:
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, z zakresu przedsiębiorczości oraz uzupełnienie kompetencji językowych przez studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Okres realizacji projektu: 1.01.2017 – 31.08.2019

Planowane efekty:
• nabycie kwalifikacji zawodowych pokrewnych ze studiowanym kierunkiem,
• nabycie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości,
• uzupełnienie kompetencji językowych o praktyczne posługiwanie się językiem angielskim w praktyce zawodowej.

Grupa docelowa edycji realizowanej w roku akademickim 2018/2019:
studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia
kierunków prowadzonych na WKFiPZ US:
• wychowanie fizyczne
• zdrowie publiczne
• turystyka i rekreacja

Wartość projektu: 999 175,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 842 104,96 zł

 

Działania projektowe

W ramach projektu studenci WKFiPZ US uczestniczą we wszystkich zorganizowanych dla nich działaniach:

I. Specjalistyczne szkolenia
• Dietetyka w sporcie,
• Protokół dyplomatyczny,
• Animator czasu wolnego,
• Coaching dietetyczny,
• Event manager,
• Manager sportu,
• Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (czyli jak założyć własną firmę / działalność gospodarczą, procedury, dokumentacja itp.): w zakresie coacha dietetycznego, w zakresie organizacji eventów, w zakresie menadżera sportu
• Specjalistyczny kurs Nordic Walking z certyfikatem MEN oraz certyfikatem międzynarodowej szkoły LEKI

II. Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego
Tematyka kursu zostanie dobrana ściśle do wymagań rynku pracy w zakresie dziedziny kierunku studiów osób uczestniczących w projekcie. W 90% będą to zajęcia praktycznego posługiwania się językiem; praca w małych grupach, szybkie przyswajanie słówek specjalistycznych, stała konwersacja. 50 godzin.

III. Wizyty studyjne
Celem wizyty jest zapoznanie się z funkcjonowaniem wybranej firmy i przekazanie doświadczeń.
• wizyta w ośrodku dietetycznym dla studentów kierunku zdrowie publiczne
• wizyta w firmie eventowej dla studentów kierunku turystyka i rekreacja
• wizyta w klubie sportowym dla studentów kierunku wychowanie fizyczne

IV. Zadanie praktyczne realizowane w grupie i podsumowujące projekt.

 

Kontakt

dr Alicja Drohomirecka – specjalista ds. studentów
tel. 604381247

dr Marta Stępień-Słodkowska – kierownik projektu
marta.stepien-slodkowska@usz.edu.pl
tel. 609648857