projekt-europejski

W ramach projektu studenci WKFiPZ US uczestniczą we wszystkich zorganizowanych dla nich działaniach:

I. Specjalistyczne szkolenia i warsztaty

1. Certyfikowane zajęcia warsztatowe:

 • Dietetyka w sporcie, dla kierunku zdrowie publiczne
 • Protokół dyplomatyczny, dla kierunku turystyka i rekreacja
 • Animator czasu wolnego, dla kierunku wychowanie fizyczne

2. Certyfikowane szkolenie zawodowe:

 • Coaching dietetyczny, dla kierunku zdrowie publiczne
 • Event manager, dla kierunku turystyka i rekreacja
 • Manager sportu, dla WF kierunku wychowanie fizyczne

3. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (czyli jak założyć własną firmę / działalność gospodarczą, procedury, dokumentacja itp.):

 • w zakresie coacha dietetycznego,
 • w zakresie eventów,
 • w zakresie menadżera sportu,

4. Zadanie praktyczne realizowane w grupie i podsumowujące projekt.

II. Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego

Tematyka kursu zostanie dobrana ściśle do wymagań rynku pracy w zakresie dziedziny kierunku studiów osób uczestniczących w projekcie. W 90% będą to zajęcia praktycznego posługiwania się językiem; praca w małych grupach, szybkie przyswajanie słówek specjalistycznych, stała konwersacja.

III. Wizyty studyjne

Celem wizyty jest zapoznanie się z funkcjonowaniem wybranej firmy i przekazanie doświadczeń.

 • wizyta w ośrodku dietetycznym dla studentów kierunku zdrowie publiczne
 • wizyta w firmie eventowej dla studentów kierunku turystyka i rekreacja
 • wizyta w klubie sportowym dla studentów kierunku wychowanie fizyczne

IV. Specjalistyczny kurs Nordic Walking z certyfikatem MEN oraz certyfikatem międzynarodowej szkoły LEKI dla wszystkich uczestników Projektu umożliwiający zdobycie kwalifikacji instruktorskich.