Uprzejmie informujemy, że Dziekanat WKFiPZ znajduje się obecnie w budynku SIL przy ul. Cukrowej 12 (pokój 205). Tel. kontaktowy: 91 444 34 20 lub 91 444 34 21.

Kierownik dziekanatu – mgr Małgorzata Musz

Godziny otwarcia:
wtorek – środa 9.00 – 12.00
czwartek – piątek 10.00 – 14.00
pok. 260
tel. (91) 444 34 87
e – mail: malgorzata.musz@univ.szczecin.pl

W  PONIEDZIAŁKI  Dziekanat jest  NIECZYNNY

W sprawie konsultacji informacji udziela sekretariat dydaktyków (nr tel. 91 444-34-89)