Organizacja roku akademickiego 2019-2020

Regulamin Indywidualnego Planu i Programu Studiów 25.05.2017

Karta obiegowa_zm

Regulamin Indywidualnej Organizacji Studiów IOS 2015-2016

REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 2018-2019

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe

WZÓR strony tytułowej

Załącznik 6 Wzór oświadczenia

Załącznik 7 Wzór oświadczenia

Zasady dyplomowania WKFiPZ 2018