Terminy opłat I rok 2018-2019

Terminy opłat II rok 2018-2019

Terminy opłat III rok 2018-2019

Deklaracja uiszczania opłat w ratach

WKFIPZ - opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Zarządzenie 63.2015

Zarządzenie nr 28.2016 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 201.2017