Opłaty - Uniwersytet Szczeciński

Terminy opłat I rok 2017-2018

Terminy opłat II i III rok 2017-2018

WKFIPZ

Zarządzenie 63.2015

Zarządzenie nr 28.2016 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 201.2017