Uwaga !!! Plany mogą ulec zmianie

proszę o sprawdzanie planów w każdy piątek przedzjazdowy !!!!!!!

aktualizacja : 18.06.2018

STUDENCI II roku WF PROSZENI SĄ O PILNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZMIANAMI W PLANIE.

WF I rok I stopnia NIESTACJONARNE

WF II rok I stopnia NIESTACJONARNE

WF III rok I stopnia NIESTACJONARNE