Egzamin komisyjny

Indywidualna organizacja studiow

Indywidualny Plan i Program Studiów

Karta obiegowa

Komisyjne sprawdzenie pracy egzaminacyjnej

Oświadczenie o raty sem. zimowy 16-17

Podanie w innych sprawach

Powtarzanie przedmiotu

Powtarzanie semestru albo roku

Powtarzanie seminarium dyplomowego

Przeniesienie w ramach Uczelni 1

Przeniesienie w ramach Uczelni

Urlop dlugoterminowy

Urlop krótkoterminowy

Urlop zdrowotny

Wpis warunkowy

Wznowienie studiów z powtarzaniem seminarium dyplomowego

Wznowienie studiów

Zaliczenie praktyki

Załącznik 6 Wzór oświadczenia

Załącznik 7 Wzór oświadczenia

Zmiana promotora

Zmiana terminu odbywania praktyk

Zmiana terminu zaliczenia

Zmiana terminu zdawania egzaminu

Zmianę tematu pracy mgr lub dyplomowej