• 30 WRZ 19

  Informacja na temat testów poziomujących z języka obcego dla studentów I roku (wszystkie kierunki i stopnie studiów)

  Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora US nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.; Akademickie Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ) ma obowiązek przeprowadzić Test Poziomujący (inaczej zwanym diagnostycznym) dla studentów wyłącznie I roku I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich.

  W okresie od 18.11 – 30.11.2019 student ma obowiązek przystąpić do Testu Poziomującego on-line z wybranego przez siebie dowolnego języka obcego. ( wybór spośród 5 języków : angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego). Test ma na celu weryfikacje poziomu językowego studenta od poziomu A1 do B1. Zaliczenie Testu odbywa się poprzez zalogowanie na platformie: e-studia.univ.szczecin.pl. gdzie w zakładce „ Moje Kursy” odnajdzie odnośnik „Testy Poziomujące 2019”.

  Szczegółowe informacje o formie i regulaminie Testu, będą podane w późniejszym terminie na indywidualne konto studenta oraz wysłane do zamieszczenia na stronie wydziałowej i przez Instytuty.

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny do Biura Obsługi ACKJ : 091 444 38 10 .

  Z poważaniem,
  Dyrektor ACKJ
  dr Piotr Wahl