Wydział Matematyczno-Fizyczny wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom oraz oczekiwaniom obecnego rynku pracy, przygotował niezwykle bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/ 2017.


Studia pierwszego stopnia (licencjackie):


Fizyka

typ studiów: stacjonarne/niestacjonarne

specjalności: fizyka i zastosowanie komputerów (K), fizyka i monitoring środowiska (M), fizyka medyczna (L), fizyka i inżynieria jądrowa (P), fizyka doświadczalna i teoretyczna (O), nanotechnologia i fizyka materiałów (N)

więcej

Fizyka (studia w języku angielskim – odpłatne)

typ studiów: stacjonarne

specjalność: Fizyka doświadczalna i teoretyczna

więcej

Matematyka

typ studiów: stacjonarne/niestacjonarne

specjalności: teoria optymalizacji i sterowania (TOS), teoria kodowania (TK), zastosowania matematyki (ZM), matematyczna analityka procesów gospodarczych (APG), nauczycielska (MN)

więcej

Matematyka (studia w języku angielskim – odpłatne)

typ studiów: stacjonarne

specjalność: Matematyka stosowana

więcej

Optyka okularowa

typ studiów: stacjonarne

więcej


Studia drugiego stopnia (magisterskie):


Fizyka

typ studiów: stacjonarne/niestacjonarne

specjalności: fizyka doświadczalna i teoretyczna (O), fizyka i inżynieria jądrowa (P), fizyka medyczna (L), fizyka i monitoring Środowiska (M), fizyka i zastosowanie komputerów (K), nanotechnologia i fizyka materiałów (N)

więcej

Fizyka (studia w języku angielskim – odpłatne)

typ studiów: stacjonarne

specjalność: Fizyka doświadczalna i teoretyczna

więcej

Matematyka

typ studiów: stacjonarne/niestacjonarne

specjalności: zastosowania matematyki (ZM), nauczycielska (MN)

więcej

Matematyka (studia w języku angielskim – odpłatne)

typ studiów: stacjonarne

specjalność: Matematyka stosowana

więcej


Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)


Fizyka

typ studiów: stacjonarne

więcej

Matematyka

typ studiów: stacjonarne

więcej


Studia podyplomowe


Matematyka – Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów: Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w  szkołach na etapach kształcenia III-IV.

więcej


Kursy i szkolenia


Arytmetyka finansowa w nauczaniu szkolnym

Cel: Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne) słuchaczy z elementami arytmetyki finansowej i funkcji finansowych w programie Excel.

więcej

Geometria w zadaniach konkursowych dla gimnazjalistów

Cel: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

więcej

Kongruencje w zadaniach olimpijskich

Cel: Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne ) słuchaczy z elementami teorii kongruencji.

więcej

Konstrukcje cyrklem i linijką

Cel: Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne) słuchaczy z konstrukcjami geometrycznymi wykonywanymi cyrklem i linijką.

więcej

Matematyka po angielsku

Cel: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

więcej

Multimedia w nauczaniu matematyki

Cel: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

więcej

Nauczanie geometrii za pomocą programu Geogebra

Cel: Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne) słuchaczy z programem Geogebra.

więcej

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w nauczaniu szkolnym

Cel: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

więcej

Technologie Informacyjne dla nauczycieli

Cel: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

więcej

Teoria liczb, algebra, kombinatoryka w zadaniach konkursowych dla gimnazjalistów

Cel: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.