Charakterystyka działalności naukowej Katedry Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii

Tematyką wiodącą badań realizowanych w Katedrze Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii, przyjętych do planu zadaniowego Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia są:
1. Uwarunkowania osiągnięć we współczesnym sporcie.
2. Badania termograficzne osób w różnych stanach fizjologicznych oraz patologicznych
3. Ocena osobniczych reakcji na bodźce bólowe, będących konsekwencją prowadzenia rywalizacji sportowej.
4.Rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej oraz promowanie zachowań zdrowotnych.
5. Wpływ treningu prioprioceptywnego na zmiany stabilizacji posturalnej i asymetrii morfofunkcjonalnej u osób z dysfunkcjami narządu ruchu.

W Katedrze Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii prowadzone są projekty badawcze:
1. Ocena dynamiki zmian i rozkładu temperatur powierzchni ciała osób trenujących wyczynowo sport  oraz nietrenujących, badanych za pomocą termowizji, a także wpływu czynników morfologicznych i fizjologicznych na obraz termograficzny.
2. Termowizyjna oceną rozkładu temperatur powierzchni ciała osób o różnym składzie ciała i różnym poziomie aktywności ruchowej.
3. Badania  w zakresie  analizy poziomu, rodzaju  aktywności fizycznej  służącej zdrowiu w różnych grupach społecznych oraz jej braku  i  konsekwencji zarówno w odniesieniu do zdrowia fizycznego jak i psychicznego
4.Czynniki warunkujące aktywność fizyczną i jakość życia u ludzi po przeszczepieniu nerki.
5. Ocena progu i tolerancji na  bólu u sportowców uprawiających sporty walki.
6. Percepcja bólu u  osób ze schorzeniami narządu ruchu.
7. Ocena wpływ treningu prioprioceptywnego na zmiany stabilizacji posturalnej i asymetrii morfofunkcjonalnej u osób po endoprotezoplastyce stawu kolanowego oraz z innymi dysfunkcjami narządu ruchu.