Pracownicy katedry

dr hab. Monika Chudecka, prof. US

prowadzone przedmioty: Anatomia, Antropologia, Antropologia z Elementami Biometrii
tel.:
e- mail: monikachudecka@wp.pl
dyżur: czwartek 12.00-14.00 (sala 228, ul. Cukrowa)
konsultacje: wtorek 11.13-12.30 (ul. Waska, sala 05)

dr Katarzyna Leźnicka, adiunkt

prowadzone przedmioty: Anatomia człowieka, Anatomia funkcjonalna, Pierwsza pomoc przedmedyczna
tel. :
e-mail: katarzyna.leznicka@univ.szczecin.pl
dyżury: czwartek 13.00-14.30 (ul. Cukrowa, pokój 033)
konsultacje: poniedziałek 12.00-13.30 (ul. Wąska, sala 05)

dr Elżbieta Sieńko – Awierianów, adiunkt

prowadzone przedmioty: Anatomia, Anatomia funkcjonalna, Pierwsza pomoc przedmedyczna
tel. :
e-mail: elzbieta.sienko@usz.edu.pl
dyżury: środa 11.45-12.30 (ul. Waska, pok.202), czwartek 13.00-15.00 (ul. Cukrowa pok. 033)
konsultacje: środa godz. 11.30-13.00 (ul. Cukrowa pok. 033)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl