Pracownicy katedry

dr hab. Monika Chudecka, prof. US

prowadzone przedmioty: Anatomia, Antropologia, Antropologia z Elementami Biometrii
tel.: (91) 444-34-78
e- mail: monikachudecka@wp.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni  (sala 228, ul. Cukrowa)
konsultacje:  poniedziałek 14.00-15.00 (pok.36, WM-F, ul. Wielkopolska 15)

 

dr Katarzyna Klapczyńska

prowadzone przedmioty: Anatomia, Anatomia funkcjonalna, Pierwsza pomoc przedmedyczna
tel. : (91) 444-34-88
e-mail:
dyżury:  czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa pok. 033)
konsultacje:  czwartek 14.50 – 16.20 (ul. Cukrowa pok. 033)

 

dr Elżbieta Sieńko – Awierianów, adiunkt

prowadzone przedmioty: Anatomia, Anatomia funkcjonalna, Pierwsza pomoc przedmedyczna
tel. : 91) 444-34-88
e-mail: elzbieta.sienko@usz.edu.pl
dyżury:  czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa pok. 033)
konsultacje:  wtorek 11.30 – 13.00 (ul. Cukrowa pok. 033)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl