prof. dr hab. Oleksandr Pryimakov – kierownik katedry

prowadzone przedmioty:
tel.: –
e-mail: aprim@bk.ru
dyżur: wtorek 13.15–14.50 (Centrum BSFC)
konsultacje: piątek  13.15–14.50  (Centrum BSFC)

dr Rafał Buryta, adiunkt

prowadzone przedmioty:
tel.: –
e-mail: sport@rehbet.pl ; rafalburyta@poczta.onet.pl
dyżur:   czwartek 13.00 – 15.00 – prace organizacyjne na uczelni(Centrum BSFC)
konsultacje:  poniedziałek 9,00-10.00 (Centrum BSFC)

dr Dorota Kostrzewa-Nowak, adiunkt

prowadzone przedmioty: Anatomia, Nauka o człowieku: Anatomia człowieka, Biologiczne podstawy zdrowia, Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
tel. : (91) 444-10-77
e-mail: dorota.kostrzewa-nowak@usz.edu.pl
dyżur:  czwartek 13.00-15.00 – prace organizacyjne na uczelni (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 1.7)
konsultacje: (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 1.7)

dr Robert Nowak, adiunkt

prowadzone przedmioty: Biochemia Wysiłku Fizycznego, Fizjologia Człowieka, Bioenergetyka Wysiłku Fizycznego, Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi, Turystyka kwalifikowana i alternatywna
tel. : –
e-mail: robert.nowak@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.00-12.30 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 2.8), czwartek 13.00-15.00 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 2.8)
konsultacje: środa 10.30-12.00 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 2.8)

dr Anna Nowakowska, adiunkt

prowadzone przedmioty:
tel.: (91) 444-10-77
e-mail: anna.nowakowska@univ.szczecin.pl
dyżury:  czwartek 13.00-15.00 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c,)
konsultacje:  środa 9.00-10.00 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c,), czwartek 11.00 – 12.00 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c,)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl