prof. dr hab. Oleksandr Pryimakov – kierownik katedry

prowadzone przedmioty:
tel.:
e-mail: aprim@bk.ru
dyżur:  wtorek 12.30–14.00 (Centrum BSFC)
konsultacje:  poniedziałek 13.15–14.50  (Centrum BSFC)

dr Rafał Buryta, adiunkt

prowadzone przedmioty:
tel.:
e-mail: sport@rehbet.pl ; rafalburyta@poczta.onet.pl
dyżur:  poniedziałek 10.00-11.30 (Centrum BSFC)
konsultacje: wtorki i środy 9.00-9.45 (Centrum BSFC)

dr Dorota Kostrzewa-Nowak, adiunkt

prowadzone przedmioty: Anatomia, Nauka o człowieku: Anatomia człowieka, Biologiczne podstawy zdrowia, Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
tel. :
e-mail: dorota.kostrzewa-nowak@usz.edu.pl
dyżur:  czw 11.00-12.30 (Centrum BSFC, pok. 2.8 ; II piętro)
konsultacje: wt 13.00 – 14.30 (Centrum BSFC, pok. 2.8 ; II piętro)

dr Agata Leońska-Duniec, adiunkt

prowadzone przedmioty: Biologia rozwoju człowieka, Fizjologia człowieka, Edukacja zdrowotna w rodzinie
tel.:
e-mail: leonska.duniec@gmail.com
dyżury:  (Centrum BSFC)
konsultacje:  (Centrum BSFC)

dr Robert Nowak, adiunkt

prowadzone przedmioty: Biochemia Wysiłku Fizycznego, Fizjologia Człowieka, Bioenergetyka Wysiłku Fizycznego, Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi, Turystyka kwalifikowana i alternatywna
tel. :
e-mail: robert.nowak@usz.edu.pl
dyżur: piątek 10.00-11.30  (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c)
konsultacje: środa 11.00-12.30 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c)

dr Anna Nowakowska, adiunkt

prowadzone przedmioty:
tel.:
e-mail:
dyżury:  (Centrum BSFC)
konsultacje:  poniedziałek 10.00-11.30,  środa 10.00-11.30(Centrum BSFC)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl