prof. dr hab. Oleksandr Pryimakov – kierownik katedry

prowadzone przedmioty:
tel.:
e-mail: aprim@bk.ru
dyżur:  czwartek 14.30–16.00 (ul.Cukrowa 12)
konsultacje:   poniedziałek 13.00–14.30  (Centrum BSFC)

dr Rafał Buryta, adiunkt

prowadzone przedmioty:
tel.:
e-mail: sport@rehbet.pl ; rafalburyta@poczta.onet.pl
dyżur:   (Centrum BSFC)
konsultacje:  (Centrum BSFC)

dr Dorota Kostrzewa-Nowak, adiunkt

prowadzone przedmioty: Anatomia, Nauka o człowieku: Anatomia człowieka, Biologiczne podstawy zdrowia, Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
tel. :
e-mail: dorota.kostrzewa-nowak@usz.edu.pl
dyżur:  czwartek 10.00-11.30 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 1.7)
konsultacje:  wtorek 13.00-14.30  (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 1.7)

dr Agata Leońska-Duniec, adiunkt

prowadzone przedmioty: Biologia rozwoju człowieka, Fizjologia człowieka, Edukacja zdrowotna w rodzinie
tel.:
e-mail: leonska.duniec@gmail.com
dyżury:  (Centrum BSFC) Aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim
konsultacje:  (Centrum BSFC) Aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim

 

dr Zuzanna Marcinowska, pracownik administracyjny

prowadzone przedmioty:
tel.:
e-mail:
dyżury: środa 10.00-11.30  (Centrum BSFC, ul. Narutowicza 17c)
konsultacje:  konsultacje 12.00-13.30 (Centrum BSFC, ul. Narutowicza 17c)

 

dr Robert Nowak, adiunkt

prowadzone przedmioty: Biochemia Wysiłku Fizycznego, Fizjologia Człowieka, Bioenergetyka Wysiłku Fizycznego, Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi, Turystyka kwalifikowana i alternatywna
tel. :
e-mail: robert.nowak@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 10.00-11.30 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 2.8)
konsultacje: piątek 10.00-11.30 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c, pok. 2.8)

dr Anna Nowakowska, adiunkt

prowadzone przedmioty:
tel.:
e-mail:
dyżury:  poniedziałek 8.00-9.30 (Centrum BSFC)
konsultacje:  środa 12.00-13.30 (Centrum BSFC)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl