Kierownik katedry - dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

Pracownicy katedry

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

prowadzone przedmioty: gimnastyka, specjalizacja trener personalny
tel. : (91) 444 34 78
e-mail: katarzyna.kotarska@univ.szczecin.pl
dyżury:  wtorek 14.00 – 15.00 (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12), czwartek  11.00 – 14.00 (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: wtorek 12.00 – 13.30 (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12), konsultacje dla studentów niestacjonarnych zgodnie z planem studiów niestacjonarnych (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)

dr Monika Niewiadomska, adiunkt

prowadzone przedmioty: Praktyka postępowania kompensacyjno-korekcyjnego, Korekcja wad postawy, Metodyka gimnastyki korekcyjno-wyrównawczej, Podstawy fizjoterapii, Zabawy i gry ruchowe, Diagnostyka wad postawy, Teoria postepowania korekcyjno-kompensacyjnego
tel. 604875252
e-mail: monikaniewiadomska@wp.pl , monika.niewiadomska@univ.szczecin.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 030 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: wtorek 15.00-15.45 (pok. 030 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)

dr Maciej Zawadzki, adiunkt

prowadzone przedmioty: Gry i zabawy o charakterze korekcyjnym, Dydaktyka gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, Gry i zabawy ruchowe, Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne
tel.: (91) 444 34 91
e – mail: maciej.zawadzki@usz.edu.pl , maciu6@poczta.onet.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12, pok. 030)
konsultacje: wtorek 12.30-14.00 (Hala sportowa WKFiPZ, al. Piastów 40b)

mgr Beata Buryta, instruktor

prowadzone przedmioty:
tel.:
e – mail:
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni
konsultacje: środa 11.15-12.00 (budynek Sil pok. 033)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl

Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 • dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

  Tematy badawcze:
  1. Biospołeczne uwarunkowania rozwoju i sprawności fizycznej małego dziecka.
  2. Kompleksowa ocena jakości życia, wydolności fizycznej , aktywności fizycznej osób zdrowych i chorych.
  3. Nordic Walking, fitness jako nowoczesne formy aktywności fizycznej.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Kotarska K., Drohomirecka A., Biospołeczne uwarunkowania rozwoju ruchowego dzieci ze żłobków i przedszkoli w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004,s.141.
  2. Drohomirecka A., Kotarska K., Biospołeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci ze żłobków i przedszkoli w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, s.149.
  3. Kotarska K., Drohomirecka A., Cięszczyk.: Ocena poziomu i uwarunkowań rozwoju fizycznego dzieci przedszkolnych ze Szczecina i Stargardu Szczecińskiego na postawie badań przeprowadzonych w 1996 i 2006 roku.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, s.79.
  4. Kotarska K., Drohomirecka A.: Uwarunkowania i poziom sprawności fizycznej dzieci przedszkolnych ze Szczecina i Stargardu Szczecińskiego  w cyklu jednej dekady. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, s.99
  5. Kotarska K., Raszeja–Wyszomirska J.: The assesment of the quality of life and physical activity In patentes after liver transplantation the review of the literature Ocena jakości i aktywności ruchowej pacjentów po zabiegu przeszepienia wątroby. Gastroenterologia Polska  2011,18 (2),84-87.

 • dr Monika Niewiadomska

  Tematyka badawcza:
  Dawkowanie wysiłku fizycznego w celu wyrównania metabolicznego u dzieci z cukrzycą typu 1.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Niewiadomska M.:  „Sprawność siłowa dzieci 10-letnich z różną ilością tkanki tłuszczowej”  monografia, Szczecin, 2007, 66s.
  2. Niewiadomska M.: „Korekcja wad postawy z elementami rehabilitacji”, podręcznik dla studentów. Szczecin 2008, 42s.
  3. Niewiadomska M., Radzewska M.: „Uzasadnienie konieczności wykorzystania wysiłku fizycznego w leczeniu dzieci z cukrzycą typu I.” Pedagogic, Psychology, Medical-Biological Problems of Psyhical Training and Sports nr 5 Kharkiv 2008, 161-164
  4. Niewiadomska M.Radzijewska M., Horodnica-Józwa A., Petriczko E.: „Wykorzystanie agility jako formy rekreacji w leczeniu dzieci z cukrzycą typu 1”, Pediatric Endokrynolog Diabetes and Metabolizm, Wrocław 2010, 89-93
  5. Niewiadomska M. .Radzijewska M., Horodnica-Józwa A., Petriczko E.: „Management of physical exercise in intensive  insulin therapy for children with type 1 diabetes mellitus case report” Kharkov 2011, 121-125

 • dr Maciej Zawadzki

  Tematyka badawcza:
  Skuteczność ćwiczeń korekcyjnych w wodzie w przypadku  skolioz  i wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej w różnych grupach wiekowych z wykorzystaniem własnego programu terapeutycznego:  ,,Aquakineza dla dzieci w wieku szkolnym”.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Deskur Z., Zawadzki M., Górna-Zawadzka K.: Ocena wpływu ćwiczeń w wodzie na stan zdrowia kobiet po 60 rokiem życia z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Mat.Konf.”Aktywność fizyczna w wieku starszym w badaniach naukowych. Poznań 17.05.2012, str.31. W przygotowaniu monografia
  2. Zawadzki M., Deskur Z., Górna- Zawadzka K.: Ćwiczenia w środowisku wodnym dla osób w wieku starszym z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. . Mat.Konf.”Aktywność fizyczna w wieku starszym w badaniach naukowych. Poznań 17.05.2012, str.84. W przygotowaniu monografia
  3. Zawadzki M.,Wiażewicz A.:,,Wybrane zagadnienia organizacyjne w zakresie pływania korekcyjnego i ćwiczeń  korekcyjnych w wodzie w przypadku skolioz wielołukowych u dzieci w wieku szkolnym”. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ,,Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych”. Zeszyty Naukowe US. Szczecin 2012.