Kierownik katedry - dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

Pracownicy katedry

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

tel. : (91) 444-34-78
e-mail: danuta.umiastowska@usz.edu.pl
dyżury: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12, budynek SIL,  pok. 228)
konsultacje: wtorek 13.10-14.10 (czytelnia profesorska w Bibliotece Międzywydziałowej al. Piastów), środa 11.30-12.30 (ul. Cukrowa 12, budynek SIL,  pok. 228)

dr Joanna Ratajczak, adiunkt

tel. : (91) 444-34-93
e-mail: joanna.ratajczak@usz.edu.pl
dyżury: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12, budynek SIL,  pok. 028)
konsultacje: środa 12.00 – 13.30 (ul. Cukrowa 12, budynek SIL,  pok. 028)

dr Ewa Węgrzyn, starszy wykładowca

tel. : (91) 444-34-93
e-mail: ewa.wegrzyn@univ.szczecin.pl ; beweg@neostrada.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 (ul. Cukrowa 12, budynek SIL,  pok. 028)
konsultacje: 11.00 – 12.20 (ul. Cukrowa 12, budynek SIL,  pok. 028)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl

Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 • dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

  Prowadzone przedmioty:
  Dydaktyka wychowania fizycznego na I i II etapie edukacji – WF III rok studia stacjonarne I stopnia
  Dydaktyka wychowania fizycznego na III etapie edukacji – WF I rok studia stacjonarne II stopnia
  Dydaktyka wychowania fizycznego na IV etapie edukacji – WF II rok studia stacjonarne II stopnia
  Podstawy dydaktyki – WF II rok studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  Seminarium licencjackie – WF III rok studia stacjonarne I stopnia
  Seminarium magisterskie – WF II rok studia stacjonarne II stopnia
  Pedagogika czasu wolnego -TiR I rok studia stacjonarne I stopnia
  Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej – PWiP i PS II rok studia stacjonarne II stopnia

  Temat badawczy:
  Podejmowanie udziału w aktywności fizycznej przez dzieci, młodzież i dorosłych (motywy, pomiar, monitorowanie)

  Wykaz publikacji:

  Mazur Z., Umiastowska D. , Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych przez wspieranie ich aktywności fizycznej i rozwijanie umiejętności cyfrowych, Wydawnictwo Texter, seria profesorska, Warszawa 2017

  Umiastowska D., Rola ruchu w życiu osób starszych a propozycje zajęć dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2016, 54, s. 14-23

  Umiastowska D., Zimowe wędrowanie po górach wyzwaniem dla aktywnego seniora, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,2016, 55, s. 67-76.

  Umiastowska D., Gdaniec A., Zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Kultura Fizyczna, 2016 tom XV nr 4, s. 147-156.

  Umiastowska D., Participation in Various forms of physical activity concerning students from West Pomerania, in: Coordination abilities in physical education, sports and rehabilitation, Józef Piłsudski University of Physical Education, Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport,Biała Podlaska, 2016, ISBN 978-83-61509-36-3, p. 292-301.

  Grenda A., Sawczuk M., Kaczmarczyk M., Maciejewska A., Umiastowska D., Łubkowska W., Żmijewski P., Cięszczyk P.., Does the GNB3 C825T Polymorphism Influence Swimming Performance in Competitive Swimmers?, Journal of Human Kinetics volume 47/2015, 99-106.

  Umiastowska D., Żółtowska Hanna The prevalence of arterial hypertension among students of West Pomeranian Voivodeship, (język publikacji: angielski). Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, Vol. 11, No. 3/2015: 81–86 (pozycja na liście B nr 322, ilość punktów: 12 pkt.)

  Umiastowska D., Suggestions of workshops preventing aggressive behavior, in: Preventing exclusion from education system of socially maladjusted children and teenagers, edit. Kowalska J. E., Sobczak A., Kaźmierczak A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, 121-133, 5 pkt.

  Redakcja czasopisma: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-64559-10-5, (pozycja na liście B nr 94, 4 pkt. MNiSW)

  Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego organizuje cykliczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, nauczania zintegrowanego i nauczania przedszkolnego.
  Przy Katedrze działa Koło Naukowe Dydaktyki Wychowania Fizycznego założone w maju 1999 roku (opiekun naukowy: dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US).

 • dr Joanna Ratajczak

  Prowadzone przedmioty:
  Aktywność fizyczna osób w starszym wieku WF II rok studia stacjonarne II stopnia
  Promocja zdrowa w szkole WF III rok studia stacjonarne I stopnia
  Profilaktyka zdrowotna WF – III rok studia stacjonarne I stopnia
  Edukacja zdrowotna WF – I rok studia stacjonarne II stopnia
  Wychowanie zdrowotne TiR II rok studia stacjonarne II stopnia
  Warsztat pracy nauczyciela II rok studia stacjonarne II stopnia

  Temat badawczy:
  Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości dzieci szkolnych –  Program „Odważna ósemka”
  Wsparcie systemu rodzinnego w powrocie dziecka do zdrowia i regularnej aktywności fizycznej – koordynator merytoryczny program finansowany przez Urząd Miasta Szczecin

  Wykaz publikacji:
  Krajewska-Pędzik A., Ratajczak J., Stępień-Słodkowska, M. Ocena związku aktywności fizycznej z wybranymi parametrami antropometrycznymi i wentylacyjnymi w okresie wczesnej stabilizacji organizmu, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku.2015, (25-28), 1-4/2015, s. 79-84.

  Ratajczak J., Problem nadwagi i otyłości dziecięcej – zalecenia do pracy nauczyciela wychowania fizycznego , w: Zdrowie w perspektywie pedagogicznej, red. D. Umiastowska, J. Gebreselassie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., 2015, 71-78.

  Umiastowska D.., Ratajczak J., Inne spojrzenie na edukacje zdrowotną we współczesnej szkole, w: Zdrowie w perspektywie pedagogicznej, red. D. Umiastowska, J. Gebreselassie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., 2015, 87–98.

  Michnik K., Krajewska-Pędzik A., Ratajczak J., Stępień-Słodkowska M., Czachowski J., Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. w: Cheiloskopijne zróżnicowanie funkcjonariuszy SW w kontekście wybranych cech demograficzno-społecznych i aktywności ruchowej,. Monografia nr 7, PTNKF, Warszawa 2015, s. 201-216.

  Szumilewicz A. Perkowski K, Makaryk H., Marek P.. Krawczyński M., Żyśko J., Niedzielska E., Lewandowska – Plińska A., Piotrowska – Całka E., Kania M., Ratajczak J., Siniarski –Czaplicki M., Rosińska J., Kowalski R., Sektorowa rama kwalifikacji w sporcie. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

  Ratajczak J., Profilaktyka wcześniactwa i niskiej masy urodzeniowej w szkolnej edukacji zdrowotnej, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 2016, (29-32), 1-4/2016, s. 79-84.

 • dr Ewa Węgrzyn

  Prowadzone przedmioty:
  Dydaktyka wychowania fizycznego na I i II etapie edukacji – WF III rok studia stacjonarne I stopnia
  Dydaktyka wychowania fizycznego na III etapie edukacji – WF I rok studia stacjonarne II stopnia
  Dydaktyka wychowania fizycznego na IV etapie edukacji – WF II rok studia stacjonarne II stopnia
  Pedagogika czasu wolnego -TiR I rok studia stacjonarne I stopnia