Charakterystyka działalności naukowej Katedry Profilaktyki i Terapii Zajęciowej

Działalność naukowa katedry skupia się na szeroko pojętej aktywności fizycznej jako czynniku profilaktycznym i terapeutycznym w wybranych zaburzeniach i jednostkach chorobowych (m.in. autyzmie, nowotworach) osób na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego.