Pracownicy katedry

dr hab. Joanna Kruk, prof. US

prowadzone przedmioty: wychowanie fizyczne specjalne, seminarium magisterskie, seminarium licencjackie, muzyka rytm i taniec
tel. : (91) 444-34-78
e-mail: joanna.kruk@univ.szczecin.pl
dyżur:  czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12, pok. 228)
konsultacje: środa godz. 11.00-12.30 (ul. Cukrowa 12, pok. 228)

dr hab. Maria Alicja Nowak, prof. US

prowadzone przedmioty: seminarium magisterskie, seminarium licencjackie, proseminarium, aktywność fizyczna w zdrowiu
tel. (91) 444-34-78
e-mail: maria.nowak@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45– prace organizacyjne na uczelni  (pok. 228, ul. Cukrowa 12)
konsultacje: czwartek 16.30-18.00 (pok. 228, ul. Cukrowa 12)

mgr Radosław Sroka, asystent

prowadzone przedmioty: aktywność ruchowa adaptacyjna, podstawy samoobrony, problemy medyczne i społeczne osób niepełnosprawnych, specjalizacja: sport – przygotowanie merytoryczne z wybranej dyscypliny – trener personalny, turystyka i rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych, wychowanie fizyczne specjalne, zabawy i gry ruchowe, zagadnienia samoobrony
tel. : (91) 444-34-86
e-mail: radoslaw.sroka@univ.szczecin.pl , radoslaw.sroka@usz.edu.pl
dyżury: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni  (pok. 035, ul. Cukrowa 12)
konsultacje: czwartek 14.45-16.15 (pok. 035, ul. Cukrowa 12)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl