Pracownicy katedry

dr hab. Joanna Kruk, prof. US

prowadzone przedmioty: Wychowanie fizyczne specjalne; Muzyka, rytm i taniec; Seminarium magisterskie
tel. :
e-mail: joanna.kruk@univ.szczecin.pl
dyżur:  czwartek 12.00 – 15.00 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12, pok. 228)
konsultacje:  środa 11.45-13.15 (ul. Cukrowa 12, pok. 228)

dr hab. Maria Alicja Nowak, prof. US

prowadzone przedmioty: Rekreacja osób starszych, Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych, Rekreacja w zdrowiu publicznym, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie
tel.
e-mail: maria-nowak@wp.pl
dyżur: czwartek 12.00 – 15.00 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 228, ul. Cukrowa 12)
konsultacje:  czwartek 10.30-12.00 (pok. 228, ul. Cukrowa 12)

mgr Radosław Sroka, asystent

prowadzone przedmioty: Podstawy samoobrony, Turystyka i rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne specjalne, Zabawy i gry ruchowe.
tel. :
e-mail: radoslaw.sroka@univ.szczecin.pl
dyżury: czwartek 12.00 – 15.00 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 035, ul. Cukrowa 12)
konsultacje: czwartek 10.30-12.00  (pok. 035, ul. Cukrowa 12)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl