Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry Promocji Zdrowia

Kierownik katedry –  dr hab. Katarzyna Sygit, prof. US

Tematyka przedmiotów realizowanych w katedrze oparta jest na wyposażeniu studentów w podstawową wiedzę z pogranicza nauk przyrodniczych i nauk medycznych oraz w praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie promocji zdrowia. Istotnym celem zajęciach dydaktycznych jest wdrążenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Wśród zagadnień teoretycznych realizowanych w ramach przedmiotów takich jak m.in. żywienie człowieka, strategia działań promocyjnych w środowisku, higiena, propedeutyka zdrowia publicznego oraz medycyny, edukacja zdrowotna w rodzinie, patologie społeczne – student poznaje procesy warunkujące stan zdrowia, metody służące ochronie zdrowia i wzmacnianiu potencjału zdrowotnego a także poznaje zasady racjonalnego stosowania tych metod.