Pracownicy katedry

dr hab. Katarzyna Sygit, prof. US

prowadzone przedmioty: higiena, seminarium dyplomowe
tel. : (91) 4443469
e-mail: wz@univ.szczecin.pl
dyżur:  czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 215, SIL ul. Cukrowa)
konsultacje: środa godz. 11.00-12.00, czwartek godz. 9.30-10.00  (ul. Cukrowa bud. SIL pok. 215)

dr Agata Baranowska, asystent

prowadzone przedmioty: promocja zdrowia w szkole, edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna
tel.: (91) 444 34 88
e-mail: agata.baranowska@usz.edu.pl
konsultacje:   środa 14.30-16.00 (ul. Cukrowa bud. SIL pok.033)
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa bud. SIL pok.033)

dr Anna Krajewska-Pędzik, adiunkt

prowadzone przedmioty: higiena szkolna, żywienie człowieka, żywienie i dietetyka osób starszych
tel.: (91) 444 34 88
e-mail: anna.krajewska@univ.szczecin.pl
dyżur: URLOP ROCZNY
konsultacje: URLOP ROCZNY

dr Marta Stępień – Słodkowska, adiunkt

prowadzone przedmioty: promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, patologie społeczne, programy promocji zdrowia, edukacja zdrowotna w rodzinie
tel.: (91) 4443496
e-mail: marta.stepien-slodkowska@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa bud. WZiEU, pok. 107)
konsultacje: środa 12.00 – 13.30 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89, (91) 444 27 49
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl