Pracownicy katedry

dr hab. Katarzyna Sygit, prof. US

prowadzone przedmioty: higiena, seminarium dyplomowe
tel. :
e-mail: wz@univ.szczecin.pl
dyżur: czwartek 11:30 – 13:00 (pok. 029, SIL ul. Cukrowa)
konsultacje:

dr Agata Baranowska, asystent

prowadzone przedmioty: promocja zdrowia w szkole, edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna
tel.: (91) 444 34 88
e-mail: agata.baranowska@usz.edu.pl
konsultacje: wtorek 14.00-15.30 (ul. Cukrowa, pok. 033)
dyżur: piątek 10.00-11.30 (ul. Cukrowa, pok. 033)

dr Anna Krajewska-Pędzik, adiunkt

prowadzone przedmioty: higiena szkolna, żywienie człowieka, żywienie i dietetyka osób starszych
tel.: (91) 444 34 88
e-mail: anna.krajewska@univ.szczecin.pl
dyżur: czwartek 13.00-15.00 (ul. Cukrowa, pok. 033)
konsultacje: czwartek 10.00-11.30 (ul. Cukrowa, pok. 033)

dr n. med. Mariusz Pietrzak, adiunkt

prowadzone przedmioty: gerontopedagogika, gerontologia, gerontologia społeczna
tel.:
e-mail: mario241@op.pl
dyżur: poniedziałek godzina 18.30 – 19.00 (pok. 033, SIL ul. Cukrowa)
konsultacje: piątek 18.00-18.30 (pok. 033, SIL ul. Cukrowa)

dr Marta Stępień – Słodkowska, asystent

prowadzone przedmioty: promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, patologie społeczne, promocja zdrowia i higiena populacji kobiet i dzieci
tel. :
e-mail: marta.slodkowska@univ.szczecin.pl
dyżur: czwartek 13.00- 15.00 (ul. Cukrowa, pok. 107)
konsultacje: poniedziałek 8.00-9.30 (ul. Cukrowa, pok. 107)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89, (91) 444 27 49
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl