Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

dr hab. Katarzyna Sygit, prof. US

Tematyka badawcza:
Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży ze środowiska miejskiego i wiejskiego.

Najważniejsze publikacje:
1. Sygit K., Sygit M., Pielichowska E., Sygit-Kowalkowska E: Constitutive importance of lifestyle in health protection and promotion. Hygeia – public health 2014 49(4): 665-671.

2. Baczewska B., Kamińska M., Ciszewski T., Lubiatowski T., Makara-Studzińska M., Sygit K., Sygit M., Zubelewicz J., Pietrzak K.: Quality of life and occurrence of depression dunder chemotherapy in patients suffering from lung carcinoma. Annals of Agricultural and Environment Medicine 2014, 21(4) : 783-789

3. Sygit-Kowalkowska E., Sygit K., Sygit M. Emotional intelligence vs. Health behaviour in selected groups in late adulthood. Annals of Agricultural and Environment Medicine 2015, 22(2) : 338-343.

4. Sygit K. Selected health risk behaviors as a problem among contemporary youth from rural environment. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków Rzeszów 2015; 13(2): 153-164.

5. Sygit K., Sygit M., Pietrzak M. Physical activity as prevention of chronic illnesses in seniors. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2016/2 (14) 79-86.

6. Sieja K., Sygit K. Znaqczenie selenu (Se) w prewencji i terapii nowotworów u człowieka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Szczeciński 2016.

dr Anna Krajewska-Pędzik

Tematyka badawcza:
Ocena związku masy urodzeniowej z rozwojem fizycznym młodzieży akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem pojemności wentylacyjnej płuc.

Najważniejsze publikacje:

1. Krajewska-Pędzik A., Ratajczak J., Stępień-Słodkowska M.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Ocena związku aktywności fizycznej z wybranymi parametrami antropometrycznymi i wentylacyjnymi w okresie wczesnej stabilizacji organizmu. 2015, 1-4/ (25-28), 79-84.

2. Krajewska-Pędzik A., Ratajczak J., Stępień-Słodkowska M.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Ocena sposobu żywienia słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 2014, 1-4/ (21-24), 83-90.

3. Sygit K., Stępień-Słodkowska M., Krajewska-Pędzik A., Kaczmarczyk M., Pielichowska E.: Regional strategies for pro-family policy in the care of rural child, Central European Journal of Sport Sciences and Medicine Vol.7, No.3/2014: 73-80.

4. Krajewska-Pędzik A., Michnik K., Stępień-Słodkowska M.: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska. Nordic walking as a type of physical activity in the population of elderly people. [W] Health behaviors of adolescents and adults. 2013, 341-352.

5. Krajewska-Pędzik A., Michnik K., Stępień-Słodkowska M.: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Kultury Fizycznej w wojsku, Warszawa. Analiza sposobu żywienia pracowników Służb Więziennych. [W] Zdrowotne i psychospołeczne aspekty służb mundurowych. 2013, 27-34.

dr Marta Stępień-Słodkowska

Tematyka badawcza:
Zjawisko zmienności sekwencji DNA genu COL1A1 i COL3A1 u osób rekreacyjnie uprawiających narciarstwo zjazdowe z urazami przedniego więzadła krzyżowego

Najważniejsze publikacje:
1. O’Connell Kelvin, Knight Hayley, Ficek Krzysztof, Leońska-Duniec Agata, Maciejewska-Karłowska Agnieszka, Sawczuk Marek, Stępień-Słodkowska Marta, O’Cuinneagain Deon, Van Der Merwe Willem, Posthumus Michael, Cięszczyk Paweł, Collins Malcolm, Interactions between collagen gene variants and risk of anterior cruciate ligament rupture, European Journal of Sport Science, 2015;15(4):341-50.

2. Stępień-Słodkowska Marta, Ficek Krzysztof, Kaczmarczyk Mariusz, Maciejewska Agnieszka, Sawczuk Marek, Eider Jerzy, Sygit Marian, Leońska-Duniec Agata, Ziętek Paweł, Sygit Katarzyna, Cieszczyk Paweł, Influence of biological factors on injuries occurrence in the Polish population, Annals Agriculture and Environmental Medicine, 2016;23(2):315-318.

3. Stępień-Słodkowska Marta, Ficek Krzysztof, Eider Jerzy, Leońska-Duniec Agata, Maciejewska-Karłowska Agnieszka, Sawczuk Marek, Zarębska Aleksandra, Jastrzębski Zbigniew, Grenda Agata, Kotarska Katarzyna, Cięszczyk Paweł, The +1245G/T polymorphisms in the collagen type I alpha-1 (COL1A1) gene in Polish skiers with anterior cruciate ligament injury, Biology of Sport, 2013;30(1):57-60.

4. Stępień-Słodkowska Marta, Ficek Krzysztof, Ziętek Paweł, Kaczmarczyk Mariusz, Łubkowska Wioletta, Szark-Eckardt Mirosława, Cięszczyk Paweł, Whether the combination of COL1A1 gene polymorphisms may be marker of the risk of injury? Journal of Sport Rehabilitation, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1123/jsr.2015-0151.

5. Stępień-Słodkowska Marta, Ficek Krzysztof, Maciejewska-Karłowska Agnieszka, Sawczuk Marek, Ziętek Paweł, Król Paweł, Żmijewski Piotr, Pokrywka Andrzej, Cięszczyk Paweł, Overrepresentation of the COL3A1 AA genotype in Polish skiers with anterior cruciate ligament injury, Biology of Sport, 2015;32(2):143-147.