Pracownicy katedry

dr hab. Renata Urban, prof. US

prowadzone przedmioty: Podstawy rekreacji, Turystyka uzdrowiskowa, Proseminarium licencjackie, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie
tel.
e-mail: renata.urban@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 10.30-12.00 (pok. 206, ul.Cukrowa)
konsultacje:  wtorek 9.00-10.00 (pok. 206, ul.Cukrowa)

dr Jarosław Nadobnik, adiunkt

prowadzone przedmioty: Metody statystyczne w turystyce i rekreacji, Informatyka w turystyce i rekreacji, Planowanie turystyczne, Analiza rynku usług turystycznych.
tel.
e-mail: jaroslaw.nadobnik@univ.szczecin.pl
dyżury: czwartek 12.00-15.00 (prace organizacyjne na ucelni, pok. 035, ul.Cukrowa)
konsultacje: czwartek 15.00-16.30 (pok. 035, ul.Cukrowa)

dr Ryszard Stefanik, adiunkt

prowadzone przedmioty: Historia Kultury fizycznej, Organizacja i prawo w oświacie, Historia kultury, Dom i rodzina w XIX wieku, Historia medycyny, Marketing w sporcie
tel.
e-mail: ryszard.stefanik@univ.szczecin.pl
dyżur:  poniedziałek 9.00-10.30 (ul. Cukrowa, pok. 035)
konsultacje: czwartek 15.00-16.30 (ul. Cukrowa, pok. 035)

mgr Justyna Wiażewicz, instruktor

prowadzone przedmioty: Ekologia i ochrona środowiska, Ekoturystyka,Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych, Techniki relaksacyjne, Gry i zabawy ruchowe, Historia kultury fizycznej, Aktywność fizyczna osób w III wieku, Nordic walking, Praca grupowa
i budowanie zespołu
e-mail: justyna.wiazewicz@usz.edu.pl
dyżur:
konsultacje: środa 12.45-14.15 (pok. 035 WZiEU ul. Cukrowa)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl