Pracownicy katedry

dr hab. Renata Urban, prof. US

prowadzone przedmioty: Proseminarium dyplomowe WF, Seminarium licencjackie WF, Seminarium magisterskie WF, Seminarium magisterskie TiR, Podstawy rekreacji TiR
tel. 91 444-34-94
e-mail: renata.urban@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 206, ul.Cukrowa)
konsultacje:  środa 10.00-12.00 (pok. 206, ul.Cukrowa)

dr Jarosław Nadobnik, adiunkt

prowadzone przedmioty: Techniki informatyczne DS, Techniki informacyjne WF, Podstawy przedsiębiorczości WF, Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi WF
tel. (91) 444 34 86
e-mail: jaroslaw.nadobnik@univ.szczecin.pl
dyżury: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (gab.035 SIL)
konsultacje: czwartek 10.30-12.00 (gab.035 SIL)

dr Ryszard Stefanik, adiunkt

prowadzone przedmioty: Historia kultury fizycznej WF, Teoria i metodyka piłki nożnej WF, Specjalizacja z piłki nożnej WF, Historia medycyny, Historia kultury, Dom i rodzina w XIX i XX wieku, Organizacja i prawo w oświacie
tel. (91) 444 34 86
e-mail: ryszard.stefanik@univ.szczecin.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45  – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 035)
konsultacje:  (ul. Cukrowa, pok. 035)

mgr Justyna Wiażewicz, asystent

prowadzone przedmioty: Ekologia i ochrona środowiska TiR, Historia kultury fizycznej WF, Techniki relaksacyjne WF, Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody TiR, Alternatywne formy aktywności fizycznej ZP i budowanie zespołu
tel. (91) 444 34 86
e-mail: justyna.wiazewicz@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 035)
konsultacje: czwartek 10.00-11.30 (pok. 035 WZiEU ul. Cukrowa)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl