Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 • dr hab. Renata Urban, prof. US

  Tematyka badawcza:
  1. Ewolucja sportu jeździeckiego w Polsce
  2. Dzieje ruchu olimpijskiego na świecie i w Polsce
  3. Sport akademicki na Pomorzu Zachodnim
  4.Historyczne uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego jako formy  resocjalizacji
  5. Rozwój turystyki i rekreacji w ujęciu historycznym

  Wybrane publikacje:
  a) Monografie:
  1. R. Urban, Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Gorzów Wlkp. 2012, ss. 230.
  2. R. Urban, Sport jeździecki w Polsce w latach 1945-1989, Gorzów Wlkp. 2013, ss. 440.
  3. R. Urban, Resocjalizacja poprzez sport w działalności Klubu Olimpijczyka „Paragraf” w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu (1989-2014), Inowrocław 2014, ss. 180.

  b) Prace zbiorowe pod współredakcją:
  1. B. Woltmann, R. Urban (red.), Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej, Gorzów Wlkp. 2007, ss. 243.
  2. R. Urban, L. Nowak, A. Kowalczyk (red.), Kultura fizyczna w czasach zaborów i w Drugiej Rzeczypospolitej, Gorzów Wlkp. 2012, t. I, ss. 279.
  3. L. Nowak, P. Pieczyński, R. Urban (red.), Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej, Gorzów Wlkp. 2012, t. II, ss. 417.
  4. A. Kowalczyk, L. Nowak, R. Urban (red.), Z dziejów turystyki w Polsce i polonijnej kultury fizycznej, Gorzów Wlkp. 2012, t. III, ss. 153.
  5. L. Nowak, R. Urban (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej Polski, Gorzów Wlkp. 2014, ss. 498.

  c) Artykuły naukowe:
  1. R. Urban, Rozwój cywilnego sportu jeździeckiego na ziemiach polskich w latach 1880-1939, W: Z. Dziubiński (red.), Społeczny wymiar sportu, Warszawa 2003, s. 445-457.
  2. R. Urban, Motifs of Equestrian Sports in Wojciech Kossak’s Paitings, W: Memory and Beauty, Warszawa 2003, s. 191-194.
  3. R. Urban, Działalność Polskiego Związku Jeździeckiego na rzecz upowszechnienia sportu jeździeckiego młodzieży w okresie międzywojennym, W: J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, t. II, Warszawa 2009, s. 137-145.
  4. R. Urban, The origin and development of european equestrian systems, W: T. Jurek, S. Wassong (eds.), Transnational aspects of european sport history, Gorzów Wlkp. 2009, s. 49-64.
  5. R. Urban, Rozwój gry w polo w Polsce w środowisku wojskowym w okresie międzywojennym, W: K. Zalasińska, P. Zalasiński (red.), Polo in Poland 1911-2011, Kraków 2011, s. 60-71.
  6. R. Urban, Akademicki sport jeździecki w Polsce w latach 1963-1989, W: K. Obodyński, P. Król, W. Bajorek (red.), Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, Rzeszów 2012, s. 455-470.
  7. R. Urban, Turystyka jeździecka w Polsce – tradycje i teraźniejszość. Zarys problematyki, W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Kraków 2013, s. 305-313.
  8. R. Urban, Wychowanie fizyczne i sport jako formy resocjalizacji w polskim systemie penitencjarnym. Zarys problematyki w ujęciu historycznym, W: J. Kwieciński, M. Tomczak, M. Łuczak (red.), Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria – praktyce, Konin 2014, s. 303-313.
  9. R. Urban, Uwarunkowania historyczne i perspektywy rozwoju turystyki konnej na Pomorzu Zachodnim, „Marketing i Rynek”, 2015 nr 11, s. 69-78.
  10. R. Urban, Jazda konna osób niepełnosprawnych – terapia czy sport ?, „Marketing i Rynek”, 2015 nr 11, s. 209-217.
  11. R. Urban, Działalność Okręgowego Związku Jeździeckiego w Koszalinie w zakresie popularyzacji sportu jeździeckiego w regionie w latach 1957-1976, W: P. Godlewski, J. Kuriata, A. Sajek (red.), Sport heterogeniczny. Kultura – Nauka, Koszalin 2015, s. 143-152.

 • dr Jarosław Nadobnik

  1. Nadobnik Jarosław: Ocena zasobów turystycznych i rekreacyjnych gminy Dobiegniew. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo PWSZ 2010, 158 s. ISBN 978-83-89682-78-8

  2. Nadobnik Jarosław, Trzeciak Jerzy: Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej z terenu o wysokich zasobach turystyczno-rekreacyjnych na przykładzie opinii uczniów gimnazjum w Dobiegniewie. W: Rekreacyjnyj potencjal Prikarpattâ: ìstoriâ, sučasnij stan, perspektìvy. Vìpusk 3. Redkol. Volodímír Klapčuk. Ìvano-Frankìvsk: Prikarpats´kìj nacìonal´nij unìversitet  ìm. Vasilâ Stefanika 2011, s. 371-379

  3. Nadobnik Jarosław: Oczekiwania studentów turystyki i rekreacji w zakresie nauczanych treści przedmiotu „technologie informacyjne”. W: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. T. 2. Red. nauk. Natalia Dębowska, Marta Walachowska, Natasza Starik. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2014, s. 355-358. (Seria: Edukacja XXI wieku ; Nr 31)

  4. Nadobnik J., Łubkowska W., (2014), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w wybranych grach i zabawach rekreacyjnych, [w:] red. M. Zamelska, Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów, Studia Periegetica nr 2(12)/2014, s. 165-174.

  5. Nadobnik J. (2015), Dostęp turystów do usług medycznych na terenie o wysokich walorach turystycznych na przykładzie gminy Dobiegniew. [w:] red. N. A. Fechner, Z. Nęcki, Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, s. 245-252

 • dr Ryszard Stefanik

  Tematyka badawcza:
  1. Kształcenie kadr kultury fizycznej na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.
  2.  Piłka nożna w województwie szczecińskim i w Polsce w latach 1945-1989
  3. Polityczne i społeczne aspekty rozwoju nowożytnego sportu
  4. Wioślarstwo na Pomorzu Zachodnim

  Najważniejsze publikacje:
  1. Stefanik R., Struktury organizacyjne ruchu olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim 1955- 2003. W: Eider J. (Red.): Olimpijczycy Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2003, 17 – 22
  2. Stefanik R., Piłka nożna w środowisku sokolim Przewodnika Gimnastycznego Sokół w Polsce w latach 1931 – 1939, W: Dudek D. (Red.): Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe AWF Kraków. Kraków 2009, 347-356
  3. Stefanik, Aspects of corruption in Szczecin football from 1945 to 1989, W: Nowak L.Physical Culture in Poland between 1945 and 2009, Wydawnictwo Naukowe Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej poznańskiej AWF. Gorzów Wlkp. 2010, s. 199 – 209
  4. Stefanik R., Kultura fizyczna w środowisku wiejskim na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 1950, W: Drozdek-Małolepsza T. (Red.): Z dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Częstochowa 2011, 211 – 224
  5. Stefanik R., Imprezy sportowe na Pomorzu Zachodnim w polityce integracyjnej władz państwowych w latach 1945 – 1948, W: Nowak L., Pieczyński P., Urban R. (Red.): Kultura Fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej poznańskiej AWF. Gorzów Wlkp. 2012, 197-208