Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji

Kierownik katedry – dr hab. Jerzy Eider, prof. US 

Przedmioty, które są realizowane w ramach  działalności katedry dotyczą przede wszystkim teorii i metodyki sportu. Nalezą do nich:

 • Teoria i metodyka gimnastyki,
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki,
 • Teoria treningu sportowego i zdrowotnego,
 • Wspomaganie w sporcie,
 • Kulturystyka,
 • Fitnes,

oraz

 • Rekreacyjne formy aktywności ruchowej,
 • Masaż.

Dodatkowo pracownicy katedry są odpowiedzialni za bezpośrednie przygotowanie studentów do obrony prac dyplomowych oraz magisterskich kierunku wychowanie fizyczne jak i turystyki i rekreacji w ramach zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
Działalność katedry rozszerzona jest o przedmioty związane z biomechaniką sportu, w której specjalizuje się jeden z pracowników. Są to:

 • Biomechanika,
 • Patobiomechanika,
 • Metrologia w sporcie,
 • Biomechanika sportu- metody pomiarowe,
 • Technologie informacyjne.

 

Charakterystyka działalności dydaktycznej Pracowni Turystyki i Rekreacji

Działalność dydaktyczna Pracowni Turystyki i Rekreacji związana jest z następującymi kierunkami:
(1)    Wychowanie do rekreacji ruchowej.
(2)  Aktywność fizyczna w środowisku wodnym: pływanie i ratownictwo wodne,   pływanie korekcyjne, pływanie zdrowotne, pływanie rekreacyjne, pływanie synchroniczne, pływanie podwodne, piłka wodna, skoki do wody, aqua aerobic.
(3)    Trening zdrowotny w realizacji ukierunkowanych potrzeb zdrowotnych.
(4)    Pedagogika programowych obozów studenckich.
(5)    Pedagogika czasu wolnego.
(6)    Podstawy turystyki i rekreacji.
(7)    Metodyka i organizacja rekreacji.
(8)    Turystyka szkolna ze szczególnym uwzględnieniem geografii turyzmu i percepcji  przestrzeni geograficzno-turystycznej.
(9)    Edukacja i tożsamość regionalna.
(10)    Turystyka aktywna.
(11)    Podstawy terenoznawstwa i survivalu.
(12)    Żeglarstwo jako jedna z form rekreacji ruchowej.

Cyklicznie prowadzone formy zajęć przez Pracownię Turystyki i Rekreacji:
(1)    Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży realizowany w formie stacjonarnej oraz podczas programowego obozu letniego w Czaplinku.
(2)    Szkolenia dla studentów kierunku TiR oraz WF WKFiPZ US w ramach międzynarodowego projektu: „Non-formal and Formal Partnership in Adult Education” (Czarnocin-Rumunia-Łotwa-Grecja): Projekty partnerskie Grundtviga, Grundtvig Reference Number 2013-RO1-GRU06-29569 2.
(3)    Zajęcia z obozownictwa z elementami survivalu i terenoznawstwa,  zajęcia rekreacyjne w wodzie, pływanie i ratownictwo wodne na wodach otwartych, żeglarstwo, kajakarstwo, animacja czasu wolnego i inne prowadzone podczas programowego obozu letniego w Czaplinku;
(4)    Rajd krajoznawczy z elementami terenoznawstwa po Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
(5)    Zajęcia w parku linowym „Tarzania” w Szczecinie.
(6)    Wycieczki krajoznawcze po Szczecinie.
(7)    Koordynacja wycieczek studentów do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
(8)    Rajd po Puszczy Bukowej.
(9)     Zajęcia terenowe z wykorzystaniem wybranych turystycznych kulturowych walorów Szczecina i regionu (w zależności od możliwości organizacyjnych w danym roku akademickim).
(10)    Zajęcia terenowe z wykorzystaniem wybranych turystycznych przyrodniczych walorów Szczecina i regionu (w zależności od możliwości organizacyjnych w danym roku akademickim).
(11)    Organizacja Dnia Sportu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Szczecinie – gra terenowa „Śladami Sherlocka Holmes’a – na tropie wielkiej tajemnicy”.
(12)    Zawody pływackie dla studentów kierunku turystyka i rekreacja.
(13)    Wolontariat z udziałem studentów.
(14)    Prowadzenie Kącika Turystycznego.