Katedry Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji

dr hab. Jerzy Eider, prof. US

prowadzone przedmioty:
tel.  (91) 444 33 85, (91) 444-27-35
e-mail: jerzy.eider@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12, pok. 203)
konsultacje: środa 12.00-14.00  (ul. Cukrowa 12, pok. 203)

dr Anna Iwińska, adiunkt

prowadzone przedmioty: Lekka atletyka, Seminarium magisterskie
tel. : (91) 444-34-90
e-mail: aiwinska@vp.pl
dyżury: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 031)
konsultacje: czwartek 17.00-18.30 (stadion, ul. Litewska)

dr Jerzy Iwiński, adiunkt

prowadzone przedmioty: Lekka atletyka, Seminarium magisterskie, Specjalizacja z lekkiej atletyki
tel. : (91) 444-34-90
e-mail: pogodno@univ.szczecin.pl
dyżury: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 031)
konsultacje: czwartek 17.00-18.30 (stadion, ul. Litewska)

dr Marek Kolbowicz, adiunkt

prowadzone przedmioty:
tel. : (91) 444-34-90
e-mail: m.kolbowicz@interia.pl ; kolbiszon101@interia.pl
strona www: http://www.us.szc.pl/mkolbowicz/
dyżur: czwartek 11.40-14.45 (ul. Cukrowa 12), czwartek 12.00-15.00 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12)
konsultacje: czwartek 10.00-10.45, czwartek 11.00-11.45 (ul. Cukrowa 12)

dr Krzysztof Wilk, adiunkt

prowadzone przedmioty: Wychowanie fizyczne, Masaż sportowy
tel.: (91) 444-34-90
e-mail: krzysztof.wilk@univ.szczecin.pl ; krzysztofw@post.pl
dyżur:  czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12, pok. 031)
konsultacje: czwartek 8.30-10.00 (ul. Cukrowa 12, pok. 031)

mgr Robert Terczyński, wykładowca

prowadzone przedmioty: metrologia sportowa, biomechanika, patobiomechanika, techniki informatyczne, statystyka, wychowanie fizyczne.
tel.: (91) 444-34-90
e-mail: robert.terczynski@usz.edu.pl
dyżury: czwartek 11.40-14.45  – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 031)
konsultacje: czwartek 10.15 – 11.45 (ul. Cukrowa 12, pok. 031)

Pracownia Turystyki i Rekreacji

dr Wioletta Łubkowska, adiunkt – kierownik pracowni

prowadzone przedmioty: seminarium licencjackie, pływanie korekcyjne, pływanie zdrowotne, pływanie rekreacyjne, teoria i metodyka pływania, trening zdrowotny w rekreacji
tel. : 91 444 34 89
e-mail: wioletta.lubkowska@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 034)
konsultacje: czwartek  10.00-11.30 (ul. Cukrowa, pok. 034)

dr Leszek Kalczyński, starszy wykładowca

prowadzone przedmioty: sem zimowy – Pływanie, Animator zajęć rekreacyjnych, Podstawy przewodnictwa i pilotażu w turystyce
tel. : 693 374 678
e-mail: leszek@kalczynski.com
dyżury:  czwartek 11.40-14.45 (ul. Cukrowa, sala 034)
konsultacje: poniedziałek 13.00-14.00 (ul. Cukrowa, sala 034)

dr Ewa Kruszyńska, adiunkt

prowadzone przedmioty: Turystyka szkolna, Podstawy turystyki, Trening zdrowotny w rekreacji, Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych, Podstawy przewodnictwa i pilotażu, Rynek usług SPA &Wellness, Turystyka zdrowotna, Analiza rynku usług turystycznych, Lecznictwo uzdrowiskowe, Rekreacja ruchowa osób w różnym wieku
tel.:606-222-658
e-mail:e.m.kruszynska@gmail.com
dyżury: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 034)
konsultacje: czwartek 8.30-10.00 (ul. Cukrowa, pok. 034)

dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, adiunkt

prowadzone przedmioty: Analiza rynku usług turystycznych, Animacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, Opieka zdrowotna w turystyce, Outdoorowe formy rekreacji, Podstawy przewodnictwa i pilotażu, Praca zespołowa i budowanie zespołu
tel.:
e-mail: malgorzata.paczynska-jedrycka@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 034)
konsultacje: czwartek 10.10-11.40 (ul. Cukrowa, pok. 034)

dr Michał Tarnowski, adiunkt

prowadzone przedmioty: Edukacja Regionalna, Turystyka Szkolna, Podstawy Turystyki, Ćwiczenia Terenowe, Specjalizacja: Trener Personalny
tel.: (brak w pokoju)
e-mail: michal.tarnowski@usz.edu.pl
dyżury:  czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa, pok. 034)
konsultacje: 8.30-10.00 (ul. Cukrowa, pok. 034)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl