Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 • dr hab. Jerzy Eider prof. US

  Tematy badawcze:
  1. Rozwój somatyczny i motoryczny osób w różnym wieku.
  2. Współczesne formy rekreacyjne (aerobic, callanetics, aerobic wodny, stretching, slide reebok, step reebok) i ich zastosowanie w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach rekreacyjnych.
  3. Historyczne aspekty sportu województwa zachodniopomorskiego.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Eider J., Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego – Pekin 2008. WN US Szczecin, 2009, -154.
  2. Eider J., Eider P., Uniwersytecki Instytut Kultury Fizycznej w Szczecinie. WN US, Szczecin, 2010, – 171.
  3. Cięszczyk P. Eider J., Ostanek M., Leońska-Duniec A., Ficek K., Kotarska K., Girdauskas G. Is the C34T Polymorphism of the AMPD1 Gene Associated with Athlete Performance in Rowing? Int J Sports Med, 2011, 32,1-5. (Impact Factor = 2,4/ 27 pkt KBN).
  4. Eider J., Mishchenko V., Tomiak T., Sawczyn S., Kuehne T., Zasada M. Effects of  8-weeks Intermittent Whole Body Vibration Combined with Sub-Maximal Resistance Training on Strength Capacities in Health-Related Training of Young Females. Polish J. of  Environ. Stud. 2011, 6, 1453-1464. (Impact Factor = 0,543 / 13 pkt KBN).
  5. Cięszczyk P., Ostanek M., Leońska-Duniec A.,Sawczuk M., Maciejewska A., Eider J., Ficek K., Sygit K., Kotarska K. Distribution of the AMPD1 C34T polymorphism in Polish power-orientated athletes. Journal of Sports Sciences. 2011, 1-5 (Impact Factor = 1,9/ 32 pkt KBN).

 • dr Anna Iwińska

  Temat badawczy:
  Analiza zdolności wysiłkowych w anaerobowym obszarze pracy, kobiet uprawiających lekkoatletyczne konkurencje sprinterskie.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Iwińska A. Materu fizines bukles rodikliu pokycioi menstruacijos – ovulacijos cikle. Kuno Kulturos. Vilinius 1996, S. 126.
  2.  Iwińska A. Aktywność ruchowa kobiet a zmiany sprawności fizycznej w przebiegu cyklu menstruacyjno – owulacyjnym. Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Szczecin 1998, s. 201 – 205.
  3. Iwińska A., Šliażas J. Obliczanie maksymalnego pobierania tlenu przy zastosowaniu submaksymalnego testu PWC170. Materiały Naukowe, nr 50. Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin 2000, s. 238 – 244.
  4. Iwińska A. Zmiany sprawności fizycznej kobiet w przebiegu cyklu Me-Ov. Monografie nr 333 Poznań.AWF, Poznań 2001,  s. 95-101.
  5. Iwinska A. Analiza poziomu sprawności psychomotorycznej i mocy anaerobowej u dziewcząt uprawiających biegi krótkie. Zeszyty Naukowe US. Prace IKF US, Szczecin 2011  nr 27, s. 61 – 65.

 • dr Jerzy Iwiński

  Temat badawczy:
  Analiza zdolności wysiłkowych w anaerobowym obszarze pracy organizmu ludzkiego.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Iwiński J. Analiza zależności pomiędzy maksymalnym pobieraniem tlenu a maksymalną mocą anaerobową mężczyzn uprawiających biegi krótkie //V International conference: Science and quality of life. Vilniaus 1998.
  2. Iwiński J., Karaczun A., Szafrańska J. Wybór testu do ustalenia objętośc obszaru fosfokreatyny u mężczyzn o różnym poziomie sprawności fizycznej. //Prace młodych pracowników nauki,US. Szczecin 2000, Intrograf. S.15-17.
  3. Iwiński J. Futbolininkų ir šuolininkų anaerobinio alaktatinio proceso energijos pajėgumo įvertinimas //Sporto mokslas, 2001, 1(23).P.43-46.
  4. Iwinski J., Šliažas J. Savikontrolės testų pasirinkimo ypatumai //Sporto mokslas. 1999, Nr. 1 (15). P. 32 – 35.
  5. Šliažas J., Wesołowska J., Iwiński J., Terczyński R. The analysis of energetic balance of a phosphocreatine working area in volleyball and handball players //Ugdymas kūno kultūra sportas. Education physical training sport. 2001, P.55-59.

 • dr Leszek Kalczyński

  1. Kalczyński L., Łubkowska W., Troszczyński J., Ocena trafności testu siły specjalnej u pływaków 14 – 16 letnich. [w:] red. D. Umiastowska, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Tom IX, Uniwersytet Szczeciński i PTNKF, Wydawnictwo Promocyjne ALBATROS, Szczecin 2005, 190-193.
  2. Łubkowska W.,  Troszczyński J., Kalczyński L., Kształtowanie się postawy ciała u dzieci i młodzieży szczecińskiej w zależności od typu szkoły stwarzającej różne możliwości uczestnictwa w aktywności fizycznej. [w:] red. D. Umiastowska, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Tom IX, US i PTNKF, Wydawnictwo Promocyjne ALBATROS, Szczecin 2005, 570-578.
  3. Kalczyński L., Łubkowska W., Troszczyński J., Wskaźniki morfofunkcjonalne jako wartość diagnostyczna i prognostyczna rozwoju sportowego pływaczek, [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Tom X, część druga, US i PTNKF, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin 2006, 75-80.
  4. Praca zbiorowa: Kalczyński L., Łubkowska W., Troszczyński J., Zalewski T. pod redakcją Leszka Kalczyńskiego. Nauczanie pływania. Zeszyt ćwiczeń z metodyki nauczania pływania dla studentów niestacjonarnych. Wydawnictwo ARTDECO. Szczecin 2008.
  5. Praca zbiorowa: Kalczyński L., Łubkowska W., Troszczyński J., Zalewski T. pod redakcją Leszka Kalczyńskiego. Nauczanie pływania. Zeszyt ćwiczeń z metodyki nauczania pływania dla studentów stacjonarnych. Wydawnictwo ARTDECO. Szczecin 2009.

 • dr Marek Kolbowicz

  Temat badawczy:
  Aktywność byłych sportowców. Potencjał sprawnościowy sportowców.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Kolbowicz M., Eider J., Krupecki K., Buryta R., Cięszczyk P., Wilk K., Aktywność fizyczna byłych medalistów Igrzysk Olimpijskich w grach zespołowych. Annales.
  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, 2006, Suppl. XVI,  N 3, 315,  s. 369- 372.
  2. Kolbowicz M., Zmiany gibkości w trakcie dnia i wpływ treningu na jej poziom na przykładzie sportowców wysokiego wyczynu. Annales. Universitatis Mariae Curie-
  Skłodowska. Lublin, 2006, Suppl. XVI,  N 3, 314,  s. 363-368.
  3. Kolbowicz M., Eider J., Jaszczanin J., Krupecki K., Buryta R., Cięszczyk P.: Threshold of anaerobic changes versus final result on rowing ergometr at the 2000
  meters. Physical Culture and Sport In Universities 2010, s.77-80.
  4. Krupecki K., Kolbowicz M., Jaščaninas J., Jaščaninnienė N., Eider J., Butyta R., Cięszczyk P., Buryta M.:  Threshold of anaerobic changes versus final result on a rowing ergometr in 2000 m maximal test – as exemplified by the national Polish rowers team in years 1997-2005.  Sporto Mokslas. Sport Science. Wilno. 2010, 3 (61), s. 33-37.

 • dr Wioletta Łubkowska

  1.    Praca zbiorowa: Kalczyński L. (red.), Łubkowska W., Troszczyński J., Zalewski T., Nauczanie pływania. Zeszyt ćwiczeń z metodyki nauczania pływania, Wydawnictwo ARTDECO, Szczecin 2009.

  2.    Łubkowska W., Zakresy normatywne fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dla szczecińskich dzieci i młodzieży, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 771, Prace Instytutu Kultury Fizycznej, Szczecin 2012; 28: 89-98;
  http://www.wkfipz.usz.edu.pl/attachments/article/332/ZAKRESY%20NORMATYWNE%20FIZJOLOGICZNYCH%20KRZYWIZN%20KR%C4%98GOS%C5%81UPA%20DLA%20SZCZECI%C5%83SKICH%20DZIECI%20I%20M%C5%81ODZIE%C5%BBY.pdf
  3.    Łubkowska W., Troszczyński J., The assessment of aerobic physical capacity in young swimmers, Centr Eur J Sport Sci Med. 2013; 2: 21–29;
  http://www.cejssm.usz.edu.pl/attachments/article/226/THE%20ASSESSMENT%20OF%20AEROBIC%20PHYSICAL%20CAPACITY%20IN%20YOUNG%20SWIMMERS.pdf

  4.    Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Eider J., The significance of swimming and corrective exercises in water in the treatment of postural deficits and scoliosis., Centr Eur J Sport Sci Med. 2014; 6 (2): 93–101;
  http://www.cejssm.usz.edu.pl/attachments/article/247/THE%20SIGNIFICANCE%20OF%20SWIMMING%20AND%20CORRECTIVE….pdf

  5.    Łubkowska W., Tarnowski M., Wykorzystanie wybranych elementów atrakcyjności turystycznej ziemi czaplineckiej i Drawskiego Parku Krajobrazowego na potrzeby programowych obozów letnich Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, [w:] Eider J. (red.), Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014; 956 (882): 7-21;
  http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/turystyka-i-rekreacja-w-teorii-i-praktyce-p-452.html
  Pozostałe publikacje:
  http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?startfrom=2&marclist=100a&and_or=&excluding=&operator=%3D&value=%C5%81ubkowska%2C%20Wioletta.&resultsperpage=19&orderby=&type=intranet&op=do_search

 • dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka

  1.    Paczyńska-Jędrycka M., Frąckowiak P., Łubkowska W., 2014: Leisure time animation in the context of rehabilitation of juveniles in youth detention centres/correctional facilities. W: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2014; 8 (4):  115-122. http://www.cejssm.usz.edu.pl/attachments/article/249/LEISURE%20TIME%20ANIMATION%20IN%20THE%20CONTEXT%20OF%20REHABILITATION%20OF%20JUVENILES%20IN%20YOUTH%20DETENTION%20CENTRES%20CORRECTIONAL%20FACILITIES.pdf

  2.    Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., 2014: Edukacja zdrowotna przez gry
  i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego).
  W: Pielęgniarstwo Polskie. 2014; 3 (53): 215-221. http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2014/3/215_3_53_2014.pdf

  3.    Paczyńska-Jędrycka M., 2014: Wychowawcza rola biura podróży w zakresie turystyki i rekreacji. W: Eider J. (red.), Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce. US, Szczecin, s. 34-43.

  4.    Paczyńska-Jędrycka M., Eider P., 2014: Animacja czasu wolnego jako rodzaj usługi hotelarskiej. W: Eider J. (red.), Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce. US, Szczecin, s. 105-115.

  5.    Lubowiecki–Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M.: Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2010.
  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/360/Ksi%C4%85%C5%BCka.pdf

  Link do bazy PUBLI:
  http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Ma%C5%82gorzata+Paczy%C5%84ska-J%C4%99drycka.

 • dr Michał Tarnowski

  1. Tarnowski M.: Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szczecińskich szkół średnich. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2009.
  2. Eider P., Tarnowski M.: Znajomość regionalnych walorów krajoznawczych wśród studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. W: Niedzielski P., Witek J. (Red.): Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 78. Szczecin 2011, s.78-95.
  3. Tarnowski M., Sieńko-Awierianów E., Łubkowska W., O potrzebie uwzględnienia edukacji regionalnej i krajoznawstwa w procesie kształcenia (programie studiów) nauczycieli wychowania fizycznego i animatorów rekreacji ruchowej i ekoturystyki. W: Eider J. (red), Turystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s.44-54.
  4. Tarnowski M., Łubkowska W., Znajomość krajoznawczych walorów turystycznych swojej małej ojczyzny wśród studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem studentów pochodzących ze Szczecina. [W] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Tom XVI., Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 2012.
  5. Tarnowski M.,: Sylwetka społeczna osób ćwiczących na szczecińskich siłowniach. W: Mieczkowski T. (Red.), , w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Uniwersytet Szczeciński, , Szczecin 1999, s.90-98.

 • dr Krzysztof Wilk

  Temat badawczy:
  Wady postawy i sprawność motoryczna dzieci ze szkół muzycznych.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Wilk K.: Posture defects of students in grades 1-4 of music oriented classes in Primary School Complex no. 2 in Szczecin. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2013, Vol. 4 nr 4, s. 39-51.
  2. Wilk K., Tarnowski M.: Geografia wybranych doświadczeń turystycznych studentów kierunku wychowanie fizyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Handel Wewnętrzny. 2013, nr 5 (t. 2), s. 295-304.
  3. Eider J., Drohomirecka  A., Kotarska K., Wilk K., Eider P.: Styl życia mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach fitness. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług, WN US Szczecin, 2011,78, 535-38.
  4. Kotarska K., Drohomirecka A., Wilk K., Eider P., Eider J.: Wałcz miejscem do uprawiania turystyki terenowej a wiedza jego mieszkanek na temat nordic walking. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, WN US Szczecin, 2011,79, 617-630.
  5. Eider J., Eider P., Drohomirecka A., Kotarska K., Wilk K.: Działalność Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 655, Ekonomiczne Problemy Usług, WN US Szczecin, 2011, 71, 525-538

 • mgr Robert Terczyński

  Tematy badawcze:
  1. Metody pomiaru położenia  i prędkości obiektów o zmiennej geometrii (w tym ciała ludzkiego) przy użyciu skanerów laserowych oraz laserowych dalmierzy impulsowych.
  2. Budowa interfejsów graficznych w układzie człowiek- technika- otoczenie z zastosowaniem modelowania biomechanicznego
  3. Rozkład  prędkości w biegu na 100 metrów a poziom sportowy sprinterów w świetle nowych technologii pomiarowych

  Najważniejsze publikacje:
  1. Terczyński R. Próba podziału niepewności i błędów pomiarowych w pomiarach dokonywanych dla potrzeb kultury fizycznej. Prace młodych pracowników nauki Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1999, Intrograf. s. 38-41.
  2. Terczyński R. Rozkład prędkości w biegu na 100 metrów na różnym poziomie sportowym. Sport and Tourism in Modern Lifestyl. Monografie AWF Poznań 2009  nr 393. s. 35-42.
  3. Terczyński R., Muczyński B., Gucma M. Zastosowanie laserowych dalmierzy impulsowych w układzie człowiek- technika- otoczenie z zastosowaniem modelowania biomechanicznego. XIV International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering. AM Szczecin 2011, s. 483-489.