Kierownik katedry - prof. dr hab. Siergiej Bojczenko