p.o. kierownika katedry - dr hab. Jerzy Eider, prof. US