Charakterystyka działalności naukowej Katedry Teorii i Praktyki Sportu

Temat wiodący badań realizowanych w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu zawarty jest w ramach tematu „ Optymalizacja obciążeń treningowych w sporcie wypoczynkowym”. Działalność naukowa katedry w ramach realizowanego tematu badawczego dotyczy doboru obciążeń, środków i metod treningowych dla sportowców na najwyższym poziomie w takich dyscyplinach jak: pływanie , wioślarstwo, kolarstwo, piłka nożna.
Tematyka prowadzących prac magisterskich dotyczy sportu szkolnego, sportu wypoczynkowego, obciążeń treningowych i środków odnowy powysiłkowej, selekcji i doboru sportu oraz czynników fizjologicznych mających wpływ na optymalizacje obciążeń treningowych.

Charakterystyka działalności naukowej Pracowni Nowoczesnych Form Ruchowych

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych jest nową jednostką utworzoną w strukturze Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Projekty badawcze realizowane dotąd przez pracowników pracowni pozwalają na ich kwalifikację w kierunku badań dotyczących: promowania zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku i z różnych grup społecznych, turystyki i rekreacji ruchowej jako formy aktywności społecznej oraz uwarunkowań osiągnięć we współczesnym sporcie.