Pracownicy katedry

prof. dr hab. Leonard Nowak

prowadzone przedmioty: seminarium magisterskie, seminarium licencjackie,
teoria wychowania fizycznego
tel. (91) 444-34-80
e-mail: zdroisko@gmail.com (tymczasowo)
dyżur: czwartek 13:15-15.00 – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa 12, pok. 242)
konsultacje czwartek godz. 10.00-11.30

dr Krzysztof Krupecki, adiunkt

prowadzone przedmioty: Teoria treningu sportowego, Podstawy treningu zdrowotnego, Trening kondycyjny
tel. : –
e-mail: rowingkk@o2.pl
strona www: http://www.us.szc.pl/krupecki/
dyżur:  czwartek 13.00-15.00  – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa budynek SIL pokój 037)
konsultacje: poniedziałek 13.30-15.00 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c) od 1.11.2018 do 1.12.2018

dr Justyna Krzepota, adiunkt

prowadzone przedmioty: Antropomotoryka, Teoria wychowania fizycznego
tel. : (91) 444-34-93
e-mail: justyna.krzepota@usz.edu.pl
dyżury: czwartek 13.00-15.00  – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa budynek SIL pokój 028)
konsultacje: środa 12.15-13.45   (ul. Cukrowa 12 – budynek SIL, pok.028)

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych

dr Alicja Drohomirecka, starszy wykładowca – kierownik pracowni

prowadzone przedmioty: Gimnastyka, Techniki relaksacyjne, Seminarium, Obóz letni
tel. : (91) 444-12-22 (sala na Wielkopolskiej 15)
e-mail: alicja.drohomirecka@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 13.00-15.00 (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: wtorek 10.30- 11.30 (sala gimnastyczna, ul. Wielkopolska 15), zwartek 11.30-13.00 (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)

dr Adrianna Banio, asystent

prowadzone przedmioty: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, nowoczesne formy ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-taneczne, muzyka, rytm i taniec
tel. :
e-mail: adrianna.banio@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 13.00-14.30 (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: wtorek 15.30- 16.30 (sala gimnastyczna, ul. Wielkopolska 15)
kontakt: https://www.facebook.com/MgrAdriannaBanio

dr Aleksander Wiażewicz, asystent

prowadzone przedmioty: nordic walking, wychowanie fizyczne, antropomotoryka, gimnastyka, obóz letni pozalekcyjne formy aktywności fizycznej
e-mail: aleksander.wiazewicz@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 13.00-15.00 (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: poniedziałek 15.00-16.00 (pływalnia Floating Arena, SDS, pokój trenerów)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl