Pracownicy katedry

prof. dr hab. Siergiej Bojczenko

prowadzone przedmioty:
tel. :
dyżury: wtorek 13.00-14.00 (pok. 242, ul. Cukrowa)
konsultacje: wtorek 14.00-15.00 (pok. 242, ul. Cukrowa)

prof. dr hab. Stanisław Żak

prowadzone przedmioty:
pokój:
tel. :
dyżury:
konsultacje:

dr Krzysztof Krupecki, adiunkt

prowadzone przedmioty: Teoria treningu sportowego, Podstawy treningu zdrowotnego, Trening kondycyjny
tel. :
e-mail: rowingkk@o2.pl
strona www: http://www.us.szc.pl/krupecki/
dyżur:
konsultacje:

dr Justyna Krzepota, adiunkt

prowadzone przedmioty: Antropomotoryka, Teoria wychowania fizycznego
tel. :
e-mail: justyna.krzepota@usz.edu.pl
dyżury: czwartek godz.13.00-14.30 (pok. 028, ul. Cukrowa)
konsultacje: poniedziałek 11.00-12.00 (sala 26, ul. Wielkopolska)

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych

dr Alicja Drohomirecka, starszy wykładowca – kierownik pracowni

prowadzone przedmioty: Gimnastyka, Techniki relaksacyjne, Seminarium, Obóz letni
tel. : (91) 444-12-22 (sala na Wielkopolskiej 15)
e-mail: alicja.d@op.pl
dyżur: czwartek 11.00-13.00 (ul. Cukrowa, pokój 036)
konsultacje:

dr Paweł Eider, adiunkt

prowadzone przedmioty: fitness szkolny, zdrowotne formy aktywności ruchowej, wychowanie fizyczne, nowoczesne formy ruchowe.
tel. :
e-mail: eider@o2.pl
dyżury: czwartek 12.00-14.00 (ul. Cukrowa, s. 030)
konsultacje: poniedziałek 16.00-17.00 (sala, ul. Wielkopolska)

mgr Adrianna Banio, asystent

prowadzone przedmioty: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, nowoczesne formy ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-taneczne, muzyka, rytm i taniec
tel. :
e-mail: adrianna.banio@univ.szczecin.pl
dyżur: czwartek 15:30-16:30 (hala ul. Wielkopolska)
konsultacje: środa 13:00-14:00 (hala ul. Wielkopolska)
kontakt: https://www.facebook.com/MgrAdriannaBanio

mgr Aleksander Wiażewicz, asystent

prowadzone przedmioty: Antropomotoryka, TiM Pływania, Łyżworolki, Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych, Ekologia i ochrona środowiska, Ekoturystyka, Edukacja outdoorowa
e-mail: aleksander.wiazewicz@usz.edu.pl
dyżur: poniedziałek 12.45-13.15 (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa)
konsultacje: środa 15.00-16.30 (pływalnia Floating Arena, SDS)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl