Pracownicy katedry

prof. dr hab. Siergiej Bojczenko

prowadzone przedmioty:
tel. :
dyżury:  (pok. 242, ul. Cukrowa)
konsultacje:  (pok. 242, ul. Cukrowa)

 

dr Krzysztof Krupecki, adiunkt

prowadzone przedmioty: Teoria treningu sportowego, Podstawy treningu zdrowotnego, Trening kondycyjny
tel. :
e-mail: rowingkk@o2.pl
strona www: http://www.us.szc.pl/krupecki/
dyżur: wtorek 10.30–12.00 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c)
konsultacje: czwartek 10.30 – 12.00 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c)

dr Justyna Krzepota, adiunkt

prowadzone przedmioty: Antropomotoryka, Teoria wychowania fizycznego
tel. :
e-mail: justyna.krzepota@usz.edu.pl
dyżury:  czwartek 12.00-15.00, (ul. Cukrowa 12 – SIL, pok.028)
konsultacje: poniedziałek 15.45-17.15  (sala 26, ul. Wielkopolska)

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych

dr Alicja Drohomirecka, starszy wykładowca – kierownik pracowni

prowadzone przedmioty: Gimnastyka, Techniki relaksacyjne, Seminarium, Obóz letni
tel. : (91) 444-12-22 (sala na Wielkopolskiej 15)
e-mail: alicja.d@op.pl
dyżur: wtorek 13.30-14.00 (sala gimnastyczna, ul. Wielkopolska 15)
konsultacje: wtorek 14.00- 15.30 (sala gimnastyczna, ul. Wielkopolska 15)

 

mgr Adrianna Banio, asystent

prowadzone przedmioty: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, nowoczesne formy ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-taneczne, muzyka, rytm i taniec
tel. :
e-mail: adrianna.banio@univ.szczecin.pl
dyżur:
konsultacje: czwartek godz 15.15-16.45 (sala gimnastyczna, ul. Wielkopolska 15)
kontakt: https://www.facebook.com/MgrAdriannaBanio

mgr Aleksander Wiażewicz, asystent

prowadzone przedmioty: Antropomotoryka, TiM Pływania, Łyżworolki, Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych, Ekologia i ochrona środowiska, Ekoturystyka, Edukacja outdoorowa
e-mail: aleksander.wiazewicz@usz.edu.pl
dyżur: poniedziałek 11.30-13.00 (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: środa 15.00-16.30 (pływalnia Floating Arena, SDS, pokój trenerów)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl