Pracownicy katedry

prof. dr hab. Leonard Nowak

prowadzone przedmioty: seminarium magisterskie, seminarium licencjackie,
teoria wychowania fizycznego
tel. (91) 444-34-80
e-mail: zdroisko@gmail.com (tymczasowo)
dyżur: czwartek 11.40-14.45 (ul. Cukrowa 12, pok. 242)
konsultacje: czwartek 16.30-18.00 (ul. Cukrowa 12, pok. 242)

dr Krzysztof Krupecki, adiunkt

prowadzone przedmioty: Teoria treningu sportowego, Podstawy treningu zdrowotnego, Trening kondycyjny
tel. : –
e-mail: rowingkk@o2.pl
strona www: http://www.us.szc.pl/krupecki/
dyżur:
konsultacje: czwartek 13.30-14.30 (budynek CBSFC, ul. Narutowicza 17c)

dr Justyna Krzepota, adiunkt

prowadzone przedmioty: Antropomotoryka, Teoria wychowania fizycznego
tel. : (91) 444-34-93
e-mail: justyna.krzepota@usz.edu.pl
dyżury: czwartek 11.40-14.45  – prace organizacyjne na uczelni (ul. Cukrowa budynek SIL pokój 028)
konsultacje: czwartek 16.30-18.00 (ul. Cukrowa 12 – budynek SIL, pok.028)

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych

dr Alicja Drohomirecka, starszy wykładowca – kierownik pracowni

prowadzone przedmioty: Gimnastyka, Techniki relaksacyjne, Seminarium, Obóz letni
tel. : (91) 444-12-22 (sala na Wielkopolskiej 15)
e-mail: alicja.drohomirecka@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: poniedziałek 12.15- 13.45  (sala gimnastyczna, ul. Wielkopolska 15)

dr Adrianna Banio, asystent

prowadzone przedmioty: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, nowoczesne formy ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-taneczne, muzyka, rytm i taniec
tel. :
e-mail: adrianna.banio@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: wtorek 12.30- 13.15 (sala gimnastyczna, ul. Wielkopolska 15)
kontakt: https://www.facebook.com/MgrAdriannaBanio

dr Aleksander Wiażewicz, asystent

prowadzone przedmioty: nordic walking, wychowanie fizyczne, antropomotoryka, gimnastyka, obóz letni pozalekcyjne formy aktywności fizycznej
e-mail: aleksander.wiazewicz@usz.edu.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 036 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
konsultacje: poniedziałek 15.00-16.00 (pływalnia Floating Arena, SDS, pokój trenerów)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl