Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 • dr Alicja Drohomirecka

  Tematyka badawcza:
  1. Biospołeczne uwarunkowania rozwoju ruchowego małego dziecka.
  2. Nowoczesne i zdrowotne formy aktywności ruchowej.
  3. Zachowania prozdrowotne ludzi w różnym wieku i z różnych grup społecznych.

  Najważniejsze publikacje:
  1. Kotarska K., Drohomirecka A., Biospołeczne uwarunkowania rozwoju ruchowego dzieci ze żłobków i przedszkoli w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. US Szczecin, 2004, 141 s.
  2. Drohomirecka A., Kotarska K., Biospołeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci ze żłobków i przedszkoli w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. US Szczecin, 2004, 149 s.
  3. Kotarska K., Drohomirecka A., Cięszczyk., Ocena poziomu i uwarunkowań rozwoju fizycznego dzieci przedszkolnych ze Szczecina i Stargardu Szczecińskiego na postawie badań przeprowadzonych w 1996 i 2006 roku.  Wydawnictwo Naukowe US 2009, s.79.
  4. Drohomirecka A., Kotarska K., Sposoby pomiaru sprawności fizycznej małego dziecka. US Szczecin, 2005, s. 105.
  5. Kotarska K., Drohomirecka A., Wilk K., Eider P., Eider J. Wałcz miejscem do uprawiania turystyki terenowej a wiedza jego mieszkanek na temat nordic walking. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, WN US Szczecin, 2011,79, 617-630.

 • dr Justyna Krzepota

  Aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne a poczucie jakości życia i radzenie sobie ze stresem  osób w różnym wieku.
  Wybrane publikacje:

  1. Krzepota J., Stępiński M., Zwierko T. (2016): Gaze control in one versus one defensive situations in soccer players with various levels of expertise. Perceptual and Motor Skills, 123(3), 769–783.
  2. Sadowska D., Krzepota J (2016): Influence of posturographic protocol on postural stability sways during bipedal stance after ankle. Perceptual and Motor Skills, 2016. Perceptual and Motor Skills 123,1,232–243.
  3. Krzepota J., Zwierko T., Puchalska-Niedbał L., Markiewicz M., Florkiewicz B, Lubiński W. (2015): The efficiency of a visual skills training program on visual search performance. Journal of Human Kinetics, 46, 231-240.
  4. Krzepota J., Biernat E., Florkiewicz B,(2015): The relationship between levels of physical activity and quality of life among the students of the University of the Third Age. Central European Journal of Public, 23,4,335–339.
  5. Krzepota J., Putek-Szeląg E.(2015): Nutritional habits in the light of general health behaviours of pregnant women. Annals of Agricultural and Environmental Medicine,2014,21,2,425–428.
  6. Sadowska D, Krzepota J. (2015): Assessment of Physical Activity of People with Visual Impairments and Individuals Who Are Sighted Using the International Physical Activity Questionnaire and Actigraph. Journal of Visual Impairment & Blindness, 109, 2, 119-129.
  7. Zwierko T.,  Puchalska –Niedbał L., Krzepota J., Markiewicz M. Woźniak J., Lubiński W. (2015): The effects of sports vision training on binocular vision Function in female university athletes. Journal of Human Kinetics. 49, 287-296.
  8. Piasecki L. Florkiewicz B., Krzepota J., Steciuk H., Zwierko T. (2015): System FitLight TrainerTM — nowoczesna technologia w kontroli procesu treningu sportowego w piłce siatkowej. Marketing i Rynek, Sport, turystyka i rekreacja wobec wyzwań współczesności,11, 41-48.
  9. Zwierko T., Lubiński W., Lesiakowski P., Steciuk H., Piasecki L., Krzepota J. (2014): Does athletic training in volleyball modulate the components of visual evoked potentials? A preliminary investigation. Journal of Sports Sciences, 32(16), 1519-1528.
  10. Lesiakowski P., Zwierko T., Krzepota J. (2013): Visuospatial attentional functioning in amateur boxers. Journal of Combat Sports and Martial Arts. 2(2);4, 141-144.
  11. Krzepota J. (2013): Health behaviors of pregnant women attending antenatal classes. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 3, 13–18.
  12. Sadowska D., Krzepota J. (2013): Levels of physical activity among visually impaired people assessed through the use of the International Physical Activity Questionnaire–long form. Polish Journal of Sports Medicine, 29(4), 245–253.

 • mgr Adrianna Banio

  Tematyka badawcza:
  1. Stan zdrowia zawodników tańca towarzyskiego.
  2. Urazowość w sportowym tańcu towarzyskim.
  3. Wpływ tańca na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.

 • mgr Aleksander Wiażewicz

  Tematyka badawcza:
  1. Nowoczesne i zdrowotne formy aktywności ruchowej.
  2. Uwarunkowania osiągnięć we współczesnym sporcie.
  3. Ocena parametrów siłowych u zawodniczek i zawodników sportu pływackiego.

  Najważniejsze publikacje:

  1.  Wiażewicz A., Banio A., Drohomirecka A., Typ i kierunek lateralizacji a wybór nogi wiodącej u osób rekreacyjnie uprawiających snowboard, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku 2013, Tom XXIII, s. 45 – 50
  2. Wiażewicz A., Uczestnicy zajęć aqua aerobiku na wybranych szczecińskich pływalniach, [W:] Eider J. (red.) Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 97 – 106
  3. Wiażewicz A., Rekreacyjne zajęcia aqua aerobiku w opinii szczecińskich uczestników, [W:] Eider J. (red.) Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 87 – 96
  4. Wiażewicz A., Zawadzki M., Chosen organizational questions about corrective swimming and in-water corrective exercises in case of scoliosis, Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2014, nr 7(3), s. 91-98
  5.  Wiażewicz A., Izokinetyczna ocena parametrów siłowych u zawodników w Ośrodku Szkolenia Pływackiego w Szczecinie, [W:] Eider J. (red.) Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 197-213
  6. Wiażewicz A., Kolbowicz M., Graficzna analiza przebiegu momentu obrotowego w stawie ramiennym u szczecińskich zawodników sportu pływackiego, przygotowujących się do Igrzysk XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016 r., [W:] Eider J. (red.) Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 167-181
  7. Wiażewicz A., Analysis of the shoulder joint torque in young swimmers, Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences 2016, nr 74 (w druku)
  8. Wiażewicz A., Czekała D., Siła mięśni pierścienia rotatorów u Mateusza Sawrymowicza – szczecińskiego olimpijczyka (w recenzji)