Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry Wychowania Zdrowotnego

Kierownik katedry – wakat

p.o. kierownika katedry – dr hab. Jerzy Eider, prof. US

Katedra Wychowania Zdrowotnego prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Zdrowie publiczne. Studenci zdobywają wiedze i umiejętności dotyczące podstawowych budowy i funkcji człowieka, poznają zagadnienia dotyczące promocji zdrowia, żywienia człowieka, układania programów zdrowotnych, oceny zagrożeń środowiskowych, uwarunkowań zdrowia ludności, organizacji opieki dla osób w różnym wieku (w tym opieki geriatrycznej).