Charakterystyka działalności naukowe Katedry Wychowania Zdrowotnego

W Katedrze Wychowania Zdrowotnego prowadzi się studia dotyczące środowiskowych uwarunkowań stanu zdrowia ludzkości, w tym chorób zawodowych i zachowań zdrowotnych różnych grup społecznych. Ponadto badania jednostki obejmują zagadnienia związane z orzecznictwem lekarskim i niepełnosprawnością, monitoringiem warunków sanitarnych różnych placówek oraz badaniem świadomości zdrowotnej różnych grup społecznych.