Pracownicy katedry

Pracownicy katedry

prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit

prowadzone przedmioty: Seminarium dyplomowe, Wychowanie zdrowotne, Gerontologia, Higiena, Edukacja zdrowotna
tel.:
e-mail: –
dyżur: czwartek 12.00-13.00 (pok. 029 SIL, ul. Cukrowa)
konsultacje: wtorek 11.00-12.00 (pok. 029 SIL, ul. Cukrowa)

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Juzyszyn

prowadzone przedmioty: Zagrożenia w środowisku pracy, Opieka socjalna, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Promocja zdrowia i higieny w placówkach nauczania i wychowania
tel. : 660 882 002
e-mail: zjuzyszyn@univ.szczecin.pl
dyżur: środa 14.15-15.00 (pok. 242 SIL, ul. Cukrowa)
konsultacje: poniedziałek 13.00-14.30 (pok. 242 SIL, ul. Cukrowa); (w poniedziałek 11.12 konsultacje są odwołane)

dr hab. n. med. Leszek Myśliwiec, prof. US

prowadzone przedmioty: Promocja zdrowia w szkole, Profilaktyka zdrowotna, Wychowanie zdrowotne, Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży
e-mail: –
tel:
dyżur:
konsultacje:

Pracownia Badań Środowiskowych i Zagrożeń w Miejscu Pracy

dr n. med. Halina Budis, adiunkt

prowadzone przedmioty: sanologia, opieka socjalna
tel. :
e-mail: halina.budis@univ.szczecin.pll
dyżur:
konsultacje:

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl