Pracownicy katedry

Pracownicy katedry

Pracownia Badań Środowiskowych i Zagrożeń w Miejscu Pracy

dr n. med. Halina Budis, adiunkt

prowadzone przedmioty: sanologia, opieka socjalna
tel. : (91) 444-10-78
e-mail: halina.budis@univ.szczecin.pl
dyżur: czwartek 11.40-14.45 (CBSFC ul. Narutowicza 17C),  czwartek 13.00-15.00 – prace organizacyjne na uczelni (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
konsultacje: poniedziałek 14.15-15.00 (ul. Cukrowa 12, SIL, hol pod sekretariatem), Wtorek 9.15-10.00 (ul. Cukrowa 12, SIL, hol pod sekretariatem)

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
2.03 – od 14:15 do 15:45, WZIEU
6.04 – od 10:30 do 12:00, WZIEU
12.05 – od 10:30 do 12:00, WZIEU
19.05 – od 10:30 do 12:00, WZIEU
2.06 – od 10:30 do 12:00, WZIEU

 

prof. dr hab. Zygmunt Juzyszyn

prowadzone przedmioty:
tel. :
e-mail:
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 242, ul. Cukrowa)
konsultacje: poniedziałek 15.00 – 16.15 (pok. 242, ul. Cukrowa)

 

dr hab. Leszek Myśliwiec, prof. US

prowadzone przedmioty:
tel. :
e-mail:
dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 242, ul. Cukrowa)
konsultacje: poniedziałek 15.00 – 16.15 (pok. 242, ul. Cukrowa)

sekretariat katedry:

mgr Ewelina Gieczewska, starszy referent
mgr Aneta Stępińska, starszy referent

pokój: pokój 032 (budynek SIL, ul. Cukrowa 12)
tel. : (91) 444 34 89
e – mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl, aneta.stepinska@usz.edu.pl