Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 • dr n. med. Halina Budis

  Tematyka badawcza:
  Studia nad obciążeniem organizmu człowieka niektórymi ksenobiotykami (Hg, Pb, Cd) i metalami z grupy pierwiastków śladowych (m.in.  Zn, Cu, Ni, Mn).

  Najważniejsze publikacje:
  1. Kalisińska E., Budis H., Podlasińska J., Łanocha N., Kavetska K.  Body condition and mercury concentration in apparently healthy goosander (Mergus merganser) wintering in Odra estuary, Poland. Ecotoxicology 2012, 19:1382-1399 (IF 2010: 3,051).
  2. Łanocha N., Kalisińska E., Kosik-Bogacka D., Budis H. Sokołowski S., Bohatyrewicz A. Concentrations of trace elements in bones of the hip joint from patients after hip replacement surgery. J. Trace Elem. Med. Biol. 2012, 26: 20-25 (IF 2012: 1,683).
  3. Łanocha N., Kalisińska E., Kosik-Bogacka D., Budis H., Noga-Dereń K. Trace metals and micronutrients in bone tissues of the red fox Vulpes vulpes (L., 1758). Acta Theriol. 2012, 57:233-244 (IF 2012: 0,890).
  4. Łanocha N., Kalisińska E., Kosik-Bogacka D., Budis H. Evaluation of dog bones in the indirect assessment of environmental contamination with trace elements. Biol. Trace Elem. Res. 2012, 147:103-112 ( IF 20121,923).
  5. Kalisińska E., Budis H., Łanocha N., Podlasińska J., Jędrzejewska E., Kosik-Bogacka D. Comparison of hepatic and nephric total mercury concentrations between feral and ranch American mink (Neovison vison) from northwestern Poland. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2012, 88:802-806 ( IF 2012:1,018).