Informacje dla kandydatów

Na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia można studiować na czterech kierunkach

DIAGNOSTYKA SPORTOWA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
TURYSTYKA I REKREACJA
ZDROWIE PUBLICZNE
Możesz rozpocząć studia na 1. stopniu i po trzech latach uzyskać stopień licencjata, a także po skończonych studiach licencjackich możesz kontynuować naukę na 2. stopniu uzyskując stopień magistra (szczegóły dotyczące wymagań i niezbędnych dokumentów znajdziesz w zasadach rekrutacji).