Kryteria kwalifikacji w zarysie

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny, matematyka, geografia, informatyka

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, wiedza o społeczeństwie,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

kryteria