Uznawanie efektów uczenia się

Skład Wydziałowej Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się

Zarządzenie nr 1

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 4