Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie bezpłatnej edukacji i szkoleńna lata 2014-2020. W ramach projektu studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US mogą wyjechać na studia do partnerskich uczelni na jeden semestr lub cały rok akademicki, nie wydłużając przy tym swojej edukacji na Uniwersytecie Szczecińskim (realizacja programu studiów zagranicą) Wyjazd jest sfinansowany ze środków unijnych (przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie), a kandydat musi jedynie wybrać uczelnię zagraniczną, na której chce studiować, posiadać znajomość języka angielskiego (lub obowiązującego w danym kraju) i wypełnić dokumenty aplikujące na wyjazd w odpowiednim terminie. Poniżej znajduje się lista uczelni, z którymi nasz Wydział ma podpisane umowy partnerskie.

 1. Uniwersytet w Walencji (Hiszpania) – kierunek: wychowanie fizyczne,
 2. Uniwersytet w Porto (Portugalia)– kierunki: diagnostyka sportowa , wychowanie fizyczne,
 3. Okan Uniwersytet w Stambule (Turcja) – kierunek: zdrowie publiczne
 4. Uniwersytet w Tallinie (Estonia) – kierunek: zdrowie publiczne
 5. Uniwersytet Mustafa Kamal – Antalya (Turcja) – kierunki: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja
 6. Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) – kierunek: wychowanie fizyczne
 7. Caucasus Uniwersytet w Tbilisi (Gruzja) – kierunki: turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne
 8. Uniwersytet w Presow (Słowacja) – kierunki: diagnostyka sportowa , wychowanie fizyczne
 9. Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet Dragomanowa w Kijowie (Ukraina) – kierunki: diagnostyka sportowa, wychowanie fizyczne .
 10. Uniwersytet w Batumi (Gruzja) – kierunek: diagnostyka sportowa
 11. Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania) – kierunek: wychowanie fizyczne

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Działu Spraw Międzynarodowych: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/

lub bezpośrednio u koordynatorów kierunkowych Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US:

Informacje na temat Programu Mobilności Doktorantów i Studentów MOST można uzyskać na stronie http://studenci.usz.edu.pl/program-most/

Regulamin Erasmus+