Indywidualizacja kształcenia

Prawo do indywidualnego toku kształcenia podczas studiów przyznaje Dziekan na wniosek studenta. Dotyczy to w szczególności studentów:
– samotnie wychowujących dzieci;
– pełniących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;
– inwalidów o znacznym stopniu kalectwa utrudniającym odbywanie studiów w normalnym trybie;
– odbywających studia na dwóch kierunkach jednocześnie;
– będących członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na ich przynależność klubową;
– odbywających częściowe studia za granicą w ramach programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus.

Generalnie zgody na indywidualną organizację studiów udziela się na okres jednego roku akademickiego lub jednego semestru. Student po porozumieniu z prowadzącym zajęcia dydaktyczne ustala sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków studenckich. Zastosowanie indywidualnej organizacji nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania zaliczeń i składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akademickiego.

Regulamin Indywidualnego Planu i Programu Studiów (IPPS) 25.05.2017

Regulamin Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) 2015-2016