Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia

Standardy kształcenia dla kierunku TiR