Praktyki instruktorskie

Dokumentacja realizacji praktyk instruktorkich trenerskich na kierunku wychowanie fizyczne, studia I i II stopnia_3.01.2018-1

Dziennik praktyk instruktorskich wf

Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Zaświadczenie o odbyciu praktyki instruktorskiej

Zaświadczenie pracodawcy

Praktyki pedagogiczne

DZIENNIK DRUGIEJ PRAKTYKI SP 2018 st. stacjonarne

DZIENNIK DRUGIEJ PRAKTYKI SP 2018 st. niestacjonarne

Dziennik gimnazjum 2017

DZIENNIK PIERWSZEJ PRAKTYKI SP STACJONARNE 20.10.2017

DZIENNIK PIERWSZEJ PRAKTYKI SP NIESTACJONARNE 20.10.2017

Dziennik sz.ponadgimnazjalna 20.10.2017

Praktyki terminy LO

Praktyki terminy SP

Program drugiej praktyki w SP 2017

Program praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej dla studentów II roku (studia stacjonarne II stopnia)

Program praktyki w gimnazjum 2017

Przykładowy zapis protokołu hospitacji

Regulamin praktyk pedagogicznych

Umiastowska zmodyfikowany tok lekcji

Wzór konspektu lekcji

Uznanie efektów kształenia szkoła podstawowa

Uznanie efektów kształenia szkoła ponadpodstawowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2