Praktyki instruktorskie

Dokumentacja realizacji praktyk instruktorkich trenerskich na kierunku wychowanie fizyczne, studia I i II stopnia_3.01.2018-1

Dziennik praktyk instruktorskich wf

Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Zaświadczenie o odbyciu praktyki instruktorskiej

Zaświadczenie pracodawcy

Praktyki pedagogiczne

DZIENNIK PIERWSZEJ PRAKTYKI SP - STUDIA STACJONARNE 2019

DZIENNIK PIERWSZEJ PRAKTYKI SP - STUDIA NIESTACJONARNE 2019

DZIENNIK DRUGIEJ PRAKTYKI SPP - STUDIA STACJONARNE 2019

DZIENNIK DRUGIEJ PRAKTYKI SPP - STUDIA NIESTACJONARNE 2019

9

Przykładowy zapis protokołu hospitacji

Umiastowska zmodyfikowany tok lekcji

Wzór konspektu lekcji

Uznanie efektów kształenia szkoła podstawowa

Uznanie efektów kształenia szkoła ponadpodstawowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Opinie z praktyk dydaktycznych

Opinia z pierwszej praktyki dydaktycznej w SP S

Opinia z pierwszej praktyki dydaktycznej w SP NS

Opinia z pierwszej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej S

Opinia z pierwszej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej NS

Opinia z drugiej praktyki dydaktycznej w SP S

Opinia z drugiej praktyki dydaktycznej w SP NS

Opinia z drugiej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej S

Opinia z drugiej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej NS