Praktyki instruktorskie

Dokumentacja realizacji praktyk instruktorkich trenerskich na kierunku wychowanie fizyczne, studia I i II stopnia_3.01.2018-1

Dziennik praktyk instruktorskich wf

Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Zaświadczenie o odbyciu praktyki instruktorskiej

Zaświadczenie pracodawcy

Praktyki pedagogiczne

DZIENNIK DRUGIEJ PRAKTYKI SP 2018 st. stacjonarne

DZIENNIK DRUGIEJ PRAKTYKI SP 2018 st. niestacjonarne

DZIENNIK PIERWSZEJ PRAKTYKI SP STACJONARNE 20.10.2017

DZIENNIK PIERWSZEJ PRAKTYKI SP NIESTACJONARNE 20.10.2017

Dziennik pierwszej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej (studia stacjonarne II stopnia) 2019

Dziennik pierwszej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej (studia niestacjonarne II stopnia) 2019

Dziennik drugiej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej

Program pierwszej praktyki w SP (studia stacjonarne)

Program pierwszej praktyki w SP (studia niestacjonarne)

Program drugiej praktyki w SP (studia stacjonarne)

Program drugiej praktyki w SP (studia niestacjonarne)

Program pierwszej praktyki w szkole ponadpodstawowej (studia stacjonarne) 2019

Program pierwszej praktyki w szkole ponadpodstawowej (studia niestacjonarne) 2019

Program drugiej praktyki w szkole ponadpodstawowej (studia stacjonarne)

Program drugiej praktyki w szkole ponadpodstawowej (studia niestaconarne)

Przykładowy zapis protokołu hospitacji

Umiastowska zmodyfikowany tok lekcji

Wzór konspektu lekcji

Uznanie efektów kształenia szkoła podstawowa

Uznanie efektów kształenia szkoła ponadpodstawowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2