Praktyki instruktorskie

Dokumentacja realizacji praktyk instruktorkich trenerskich na kierunku wychowanie fizyczne, studia I i II stopnia_3.01.2018-1

Dziennik praktyk instruktorskich wf

Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Zaświadczenie o odbyciu praktyki instruktorskiej

Zaświadczenie pracodawcy

Praktyki pedagogiczne

DZIENNIK DRUGIEJ PRAKTYKI SP 2019 st. stacjonarne

DZIENNIK DRUGIEJ PRAKTYKI SP 2019 st. niestacjonarne

9

DZIENNIK PIERWSZEJ PRAKTYKI SP STACJONARNE 20.10.2017

DZIENNIK PIERWSZEJ PRAKTYKI SP NIESTACJONARNE 20.10.2017

Dziennik pierwszej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej (studia stacjonarne II stopnia) 2019

Dziennik pierwszej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej (studia niestacjonarne II stopnia) 2019

Dziennik drugiej praktyki dydaktycznej w szkole ponadpodstawowej

Program pierwszej praktyki w SP (studia stacjonarne)

Program pierwszej praktyki w SP (studia niestacjonarne)

Program drugiej praktyki w SP (studia stacjonarne)

Program drugiej praktyki w SP (studia niestacjonarne)

Program pierwszej praktyki w szkole ponadpodstawowej (studia stacjonarne) 2019

Program pierwszej praktyki w szkole ponadpodstawowej (studia niestacjonarne) 2019

Program drugiej praktyki w szkole ponadpodstawowej (studia stacjonarne)

Program drugiej praktyki w szkole ponadpodstawowej (studia niestaconarne)

Przykładowy zapis protokołu hospitacji

Umiastowska zmodyfikowany tok lekcji

Wzór konspektu lekcji

Uznanie efektów kształenia szkoła podstawowa

Uznanie efektów kształenia szkoła ponadpodstawowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2