ECTS ZP

Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków badawczych stały się faktem, a budowanie “Europy bez granic” umożliwi też studentom zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus – tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS.

ECTS 2011-2012 - wersja w języku angielskim

ECTS 2011-2012 - wersja w języku polskim

ECTS 2012-2013 - wersja w języku angielskim

ECTS 2012-2013 wersja w języku polskim