Praktyki ZP

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organach administracji rządowej lub samorządów terytorialnych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego, a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

Praktyki winny umożliwić zdobycie umiejętności zawartych w sylwetce absolwenta.

Warunkiem zaliczenia odbytej praktyki zawodowej jest dostarczenie wypełnionej KARTY ZALICZENIOWEJ oraz OPINII sporządzonej przez prowadzącego praktykę w danej placówce.

Dokumenty obowiązujące studentów odbywających praktykę na studiach I stopnia:

Dziennik praktyk zawodowych - ZP I stopnia profil praktyczny 2018-2019

Zaświadczenie pracodawcy dotyczące zwolnienia z praktyk - ZP I stopnia profil praktyczny 2018-2019

Opinia o przebiegu praktyki zawodowej - ZP I stopnia profil praktyczny 2018-2019

Regulamin praktyk zawodowych - ZP I stopnia profil praktyczny 2018-2019

Wniosek o zgodę na organizowanie praktyk we własnym zakresie - ZP I stopnia profil praktyczny 2018-2019

Wniosek o zwolnienie z praktyk - ZP I stopnia profil praktyczny 2018-2019

Dokumenty obowiązujące studentów odbywających praktykę na studiach II stopnia:

Dziennik praktyk zawodowych - ZP II stopnia specjalność promotor i trener zdrowia

Opinia o przebiegu praktyki zawodowej - ZP II stopnia specjalność promotor i trener zdrowia

Regulamin praktyk zawodowych - ZP II stopnia specjalność promotor i trener zdrowia

Wniosek o zgodę na organizowanie praktyk we własnym zakresie - ZP II stopnia specjalność promotor i trener zdrowia

Wniosek o zwolnienie z praktyk - ZP II stopnia specjalność promotor i trener zdrowia

Zaświadczenie pracodawcy dotyczące zwolnienia z praktyk - ZP II stopnia specjalność promotor i trener zdrowia