• 03 KWI 19

  Konferencja Młodych Naukowców 2019

  IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW „WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, TURYSTYKA ORAZ ZDROWIE W BADANIACH NAUKOWYCH”

  06.06.2019 r.

   

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbędzie się dnia 06.06.2019 roku w Szczecinie. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych oraz zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez młodych pracowników nauki (asystentów, doktorantów, młodych doktorów – do 35 roku życia oraz wyróżniających się studentów).

  Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
  1. Uwarunkowania rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
  2. Współczesne kierunki w badaniach naukowych w sporcie
  3. Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku
  4. Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej
  5. Historyczno – społeczne aspekty sportu i ruchu olimpijskiego

  Serdecznie Państwa zapraszam do uczestnictwa w Konferencji.
  Szczegółowy komunikat znajdą Państwo w załączniku.
  Formularze zgłoszeniowe prosimy zapisywać jako formularz_nazwisko.