VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
„WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, TURYSTYKA ORAZ ZDROWIE W BADANIACH NAUKOWYCH”

07.06.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbędzie się dnia 07.06.2018 roku w Szczecinie.
Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych oraz zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez młodych pracowników nauki (asystentów, doktorantów, młodych doktorów – do 35 roku życia oraz wyróżniających się studentów).

Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Uwarunkowania rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
2. Współczesne kierunki w badaniach naukowych w sporcie
3. Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku
4. Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej
5. Historyczno – społeczne aspekty sportu i ruchu olimpijskiego

Serdecznie Państwa zapraszam do uczestnictwa w Konferencji.
Szczegółowy komunikat I znajdą Państwo w załączniku.  (ostatnia zmiana: 25.04.2018)
Formularze zgłoszeniowe prosimy zapisywać jako formularz_nazwisko.

Komunikat II znajdą Państwo w załączniku.  (ostatnia zmiana: 30.05.2018)

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny
mgr Joanna Szwak
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytet Szczeciński

 

Uwaga:

Opłaty należy wnosić do dnia 20.05.2018 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń konferencyjnych został przedłużony do dnia 15.05.2018 r.