IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
„WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, TURYSTYKA ORAZ ZDROWIE W BADANIACH NAUKOWYCH”

06.06.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbędzie się dnia 06.06.2019 roku w Szczecinie. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych oraz zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez młodych pracowników nauki (asystentów, doktorantów, młodych doktorów – do 35 roku życia oraz wyróżniających się studentów).

Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Uwarunkowania rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
2. Współczesne kierunki w badaniach naukowych w sporcie
3. Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku
4. Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej
5. Historyczno – społeczne aspekty sportu i ruchu olimpijskiego

Serdecznie Państwa zapraszam do uczestnictwa w Konferencji.
Szczegółowy komunikat znajdą Państwo w załączniku.
Formularze zgłoszeniowe prosimy zapisywać jako formularz_nazwisko.