VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
„WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, TURYSTYKA ORAZ ZDROWIE W BADANIACH NAUKOWYCH”

08.06.2017 r.