W dniu 8. stycznia 2017 roku Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej wspólnie zorganizowali KONGRES NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ. Wydarzenie miało miejsce w hali widowiskowo-sportowej w Płotach.
Celem Kongresu było rozpowszechnienie wiedzy i treści praktycznych, które stanowią ofertę wzbogacenia procesu współczesnego wychowania fizycznego i treningu sportowego na różnych etapach edukacji szkolnej i pozaszkolnej.