projekt-europejski

dr Alicja Drohomirecka – specjalista ds. studentów
alicja.drohomirecka@usz.edu.pl
tel. 604381247

dr Marta Stępień-Słodkowska – kierownik projektu
marta.slodkowska1@wp.pl
tel.609648857

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytet Szczeciński
Biuro projektu
ul Cukrowa 8, pok.107
Szczecin