LABORATORIA W CENTRUM BADAŃ STRUKTURALNO-FUNKCJONALNYCH CZŁOWIEKA NA KADENCJĘ 2016-2020

Laboratorium Biochemii – kierownik dr Robert Nowak
Laboratorium Genetyki – kierownik  dr  Marta Stępień – Słodkowska
Laboratorium Fizjologii – kierownik  prof. dr hab. Oleksander Pryimakov
Laboratorium Kinezjologii – kierownik  dr hab. Teresa Zwierko, prof. US