• 23 STY 18

  Laur Uniwersytecki dla Profesor Katarzyny Kotarskiej

  Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US, dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – została wyróżniona Laurem Uniwersyteckim w kategorii Uniwersytecki Ambasador.

  W piątek, 19 stycznia, w Opolu spotkało się około 100 przedstawicieli z 20 uniwersytetów klasycznych, podczas Gali Laurów Uniwersyteckich zorganizowanej w Studenckim Centrum Kultury przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego i Forum Uniwersytetów Polskich, wręczono sześć nagród w różnych kategoriach dla przedstawicieli uniwersytetów klasycznych. Celem Gali Laurów Uniwersyteckich jest przyznanie wyróżnień dla studentów i środowisk akademickich skupionych wokół uniwersytetów klasycznych z całej Polski.

  img_2188

  Laury Uniwersyteckie zostały wręczone w sześciu kategoriach: Uniwersytecki Akademik, Uniwersytecki Ambasador, Uniwersyteckie Praktyki, Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa, Uniwersytecka Inicjatywa Kulturalna oraz Uniwersytecki Projekt.

  – Dziekan Katarzyna Kotarska w swoim działaniu zawsze kieruje się dobrem studentów, którzy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i pomoc organizacyjną przy realizowanych przez siebie inicjatywach – argumentują studenci, którzy zgłosili kandydaturę prof. Kotarskiej do konkursu.

  – To bezcenne wyróżnienie, ponieważ pochodzi od studentów. Znaczy więcej niż granty, tytuły. To są młodzi ludzie i często się mówi, że to inne pokolenie, ale ja wierzę, że oni potrafią, chcą i mogą podjąć wiele inicjatyw – mówiła nagrodzona dr hab. Katarzyna Kotarska, prof.US.

  Serdecznie gratulujemy!